Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr WGO.0050.22.2020 z dnia 31.03.2020 r.
w sprawie: - zmian w budżecie gminy Osieczna na 2020 rok, -
zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
na 2020 rok
07.04.2020 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.21.2020 z dnia 27.03.2020 r.
w sprawie ustalenia zaliczkowej stawki za ogrzewanie 1 m2
powierzchni w budynkach komunalnych podłączonych do kotłowni
znajdującej się w ZSP w Osiecznej
07.04.2020 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.20.2020 z dnia 27.03.2020 r.
w sprawie rozliczenia pobranych zaliczek na poczet opłat za
ogrzewanie 1 m2 powierzchni w budynkach komunalnych
podłączonych do kotłowni znajdującej się w ZSP w Osiecznej
07.04.2020 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.19.2020 z dnia 27.03.2020 r.
w sprawie ustalenia zaliczkowej stawki za ogrzewanie 1 m2
powierzchni użytkowej pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Osiecznej
07.04.2020 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.18.2020 z dnia 27.03.2020 r.
w sprawie rozliczenia pobranych zaliczek na poczet opłat za
ogrzewanie 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń z kotłowni
znajdującej się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Osiecznej
07.04.2020 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.17.2020 z dnia 20.03.2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży
07.04.2020 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.16.2020 z dnia 20.03.2020 r.
w sprawie wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2019 rok
07.04.2020 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.15.2020 z dnia 20.03.2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok
07.04.2020 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.14.2020 z dnia 16.03.2020 r.
w sprawie wstrzymania się od bezpośredniego przyjmowania
internautów w związku z zagrożeniem epidemiczny spowodowanym
wirusem COVID-19
07.04.2020 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.13.2020 z dnia 13.03.2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny wniosków
złożonych na realizacje zadania własnego Gminy Osieczna, w
zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
07.04.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się