Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr WGO.0050.46.2019 z dnia 28.06.2019 r.
w sprawie: - zmian w budżecie gminy Osieczna na 2019 rok, -
zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
na 2019 rok
14.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.45.2019 z dnia 26.06.2019 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. oszacowania
szkód w infrastrukturze komunalnej na skutek zdarzenia
noszącego znamiona klęski żywiołowej
14.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.44.2019 z dnia 26.06.2019 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr WGO.0050.26.2019 Wójta Gminy
Osieczna z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej Pani Joanny
Bednarek do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w
sprawach świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej, funduszu
alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń o
wsparciu kobiet i rodzin "Za życiem"
14.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.43.2019 z dnia 07.06.2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy
14.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.42.2019 z dnia 29.05.2019 r.
w sprawie przeprowadzenia rejonowego treningu systemu wykrywania
i alarmowania (SWA) w dniu 13 czerwca 2019 roku w Gminie Osieczna
14.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.41.2019 z dnia 29.05.2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół
Publicznych w Szlachcie
14.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.40.2019 z dnia 29.05.2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół
Publicznych w Osiecznej
14.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.39.2019 z dnia 23.05.2019 r.
w sprawie: - zmian w budżecie gminy Osieczna na 2019 rok, -
zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
na 2019 rok
14.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.38.2019 z dnia 22.05.2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na Stanowisko Dyrektora Zespołu
Szkół Publicznych w Szlachcie
14.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.37.2019 z dnia 22.05.2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu
Szkół Publicznych w Osiecznej
14.08.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się