Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr WGO.0050.62.2019 z dnia 30.10.2019 r.
w sprawie: - zmian w budżecie gminy Osieczna na 2019, - zmian
w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok
25.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.61.2019 z dnia 29.10.2019 r.
w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
25.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.60.2019 z dnia 24.10.2019 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko
inspektora ds. obrotu nieruchomościami, gospodarki lokalowej i
leśnictwa
25.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.59.2019 z dnia 10.10.2019 r.
w sprawie: - zmian w budżecie gminy Osieczna na 2019 rok, -
zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
na 2019 rok
22.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.58.2019 z dnia 7.10.2019 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Alarmowej ustalającej zasady
postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub
zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności
publicznej
22.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.57.2019 z dnia 27.09.2019 r.
w sprawie przygotowania materiałów planistycznych niezbędnych
do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
22.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.56.2019 z dnia 27.09.2019 r.
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi
obwodowych komisji wyborczych
22.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.55.2019 z dnia 26.09.2019 r.
w sprawie: - zmian w budżecie gminy Osieczna na 2019 rok, -
zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
na 2019 rok
22.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.54.2019 z dnia 29.08.2019 r.
w sprawie: - zmian w budżecie gminy Osieczna na 2019 rok, -
zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
na 2019 rok
22.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.53.2019 z dnia 26.08.2019 r.
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki
22.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się