Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr Or.0050.86.2017 z dnia 22.12.2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Osieczna na 2017 rok
11.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.85.2017 z dnia 14.12.2017 r.
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność gminy Osieczna
11.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.84.2017 z dnia 14.12.2017 r.
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność gminy Osieczna
11.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.83.2017 z dnia 07.12.2017 r.
w sprawie: - zmian w budżecie gminy Osieczna na 2017 rok, -
zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
na 2017 rok
11.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.82.2017 z dnia 29.11.2017 r.
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność gminy Osieczna
11.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.81.2017 z dnia 28.11.2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników
majątku Gminy Osieczna
11.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.80.2017 z dnia 24.11.2017 r.
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność gminy Osieczna
10.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.79.2017 z dnia 16.11.2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu
Gminy w Osiecznej
10.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.78.2017 z dnia 16.11.2017 r.
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność gminy Osieczna
10.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.77.2017 z dnia 16.11.2017 r.
w sprawie: - zmian w budżecie gminy Osieczna na 2017 rok -
zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
na 2017 rok
10.01.2018 więcej