Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr WGO.0050.8.2018 z dnia 19.02.2018 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Osiecznej Pani Anny Bielawskiej-Jutrzenka do prowadzenia
postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń
rodzinnych, pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego,
świadczeń wychowawczych, świadczeń z ustawy o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin "Za życiem"
08.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.7.2018 z dnia 12.02.2018 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Osieczna do
umieszczenia adnotacji na fakturach, stanowiących dowód zakupu
oleju napędowego
08.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.6.2018 z dnia 08.02.2018 r.
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność gminy Osieczna
08.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.5.2018 z dnia 02.02.2018 r.
w sprawie użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność
gminy Osieczna
08.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.4.2018 z dnia 01.02.2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Osieczna na 2018 rok
08.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.3.2018 z dnia 24.01.2018 r.
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność gminy Osieczna
08.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.2.2018 z dnia 17.01.2018 r.
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność gminy Osieczna
08.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr WGO.0050.1.2018 z dnia 12.01.2018 r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
odrębnymi ustawami na 2018 rok
08.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.86.2017 z dnia 22.12.2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Osieczna na 2017 rok
11.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.85.2017 z dnia 14.12.2017 r.
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność gminy Osieczna
11.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się