Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe - ZP.271.1.13.2017
Dostawa sprzętu elektronicznego i oprogramowania na potrzeby
realizacji projektu pt.: "Paszport do lepszej przyszłości"
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 działanie 3.2
Edukacja ogólna, poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej
27.07.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - ZP.271.1.8.2017
Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć na potrzeby
realizacji projektu pt.: Paszport do lepszej przyszłości
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 3.2
Edukacja ogólna, poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej
22.06.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - ZP.271.2.1.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
25.11.2016 więcej