2014-12-22

Zamówienia publiczne - Archiwum ZP.271.5.2013


Zamówienia publiczne


Informację udostępniono: 22.08.2013 12:35:48
 
Data ogłoszenia przetargu: 2013.06.03
Data otwarcia ofert: 2013.06.21

 


Skrótowa treść zamówienia


Remont mostu zniszczonego w wyniku działania żywiołu w ramach zadania pn.: Odbudowa dwóch przyczółków (podpór mostu) na rzece Wda we wsi Zimne Zdroje w ciągu drogi gminnej
Nr 240047G

Właściwa treść zamówienia


ZP.271.5.2013

 

Remont mostu zniszczonego w wyniku działania żywiołu w ramach zadania pn.: Odbudowa dwóch przyczółków (podpór mostu) na rzece Wda we wsi Zimne Zdroje w ciągu drogi gminnej Nr 240047G


Załączniki:


Wykaz dokumentów szczegółowo opisujących przedmiot zamówienia:

                      -  Projekt architektoniczno - budowlany - część II

                      -  Projekt architektoniczno - budowlany - część IIIUWAGA !

 

Zmiana terminu składania ofert  - do dnia 21.06.2013 roku do godz 13:00.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się