2014-12-22

Zamówienia publiczne - Archiwum ZP.271.3.2013


Zamówienia publiczne

Informację udostępniono: 25.06.2013 07:42:45

Data ogłoszenia przetargu: 2013.03.26
Data otwarcia ofert:  2013.04.15

Skrótowa treść zamówienia
Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń poddasza Samorządowego Przedszkola Publicznego w Osiecznej. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Publicznych w Szlachcie.

Właściwa treść zamówienia

ZP.271.3.2013

 

Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń poddasza Samorządowego Przedszkola Publicznego w Osiecznej. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Publicznych w Szlachcie.


Załączniki do SIWZ:


DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń poddasza Samorządowego Przedszkola Publicznego w Osiecznej:

 

1. Decyzja Nr AB.7351-14/59/09 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę

2. Projekt budowlany - przebudowa obiektu przedszkolnego oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń            poddasza (w tym Projekt instalacji sanitarnych)

  

część 1

część 2

część 3

część 4

część 5

część 6

część 7

 

 

3. Projekt budowlany - wewnętrzna instalacja elektryczna

  

część 1

część 2

część 3

część 4

  

4. Specyfikacje techniczne dla wykonania remontu i przebudowy części pomieszczeń parteru oraz zmiany           sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza

5. Przedmiar robót - branża budowlana

6. Przedmiar robót - branża sanitarna

7. Przedmiar robót - branża elektryczna


DOKUMENTACJA TECHNICZNA

 

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Publicznych w Szlachcie:

 

1. Mapa ewidencyjna z naniesioną lokalizacją zjazdu

2. Schemat konstrukcji zjazdu - rzut poziomy

3. Przedmiar robót

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 25.04.2013

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się