2014-12-22

Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Wymagania wobec przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych


Wykaz zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Osieczna - 2014 r.


Wykaz zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Osieczna - 2015 r.


Wykaz zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Osieczna - 2017 r.


Wykaz zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Osieczna - 2018 r.