2014-12-15

Wybory samorządowe


WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY OSIECZNA - 2020 ROK


 • Uchwała Nr 6/2020 i Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Osieczna zarządzonych na dzień 06 grudnia 2020 roku.
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 3 listopada 2020 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Osieczna zarządzonych na dzień 6 grudnia 2020 roku.
 • Uchwała Nr 5/2020 i Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 02 listopada 2020 roku w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Osieczna zarządzonych na dzień 6 grudnia 2020 roku.
 • Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Osieczna zarządzonych na dzień 6 grudnia 2020 rok.
  Załącznik - Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej.
 • Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 28 października 2020 roku w sprawie określenia składu Gminnej Komisji Wyborczej oraz wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Komisji. 
 • Uchwała Nr 1/2020 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 28 października 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osieczna zarządzonych na dzień 6 grudnia 2020 roku.
 • Uchwała Nr 2/2020 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 28 października 2020 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osieczna zarządzonych na dzień 6 grudnia 2020 roku.
 • Uchwała Nr 3/2020 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 28 października 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej.
 • Uchwała Nr 4/2020 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 28 października 2020 roku w sprawie planu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej.
 • Postanowienie Nr 520/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 12 października 2020 roku w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osieczna w okręgu wyborczym nr 8 zarządzonych na dzień 6 grudnia 2020 roku.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 8 października 2020 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Osieczna w okręgu wyborczym nr 8, zarządzonych na dzień 6 grudnia 2020 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 8 października 2020 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Osieczna w okręgu Wyborczym nr 8 zarządzonych na dzień 6 grudnia 2020 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 1 października 2020 roku w związku z zarządzonymi na dzień 6 grudnia 2020 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Osieczna w okręgu wyborczym nr 8 informujący o prawie zgłaszania kandydatów na radnych oraz o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej.
  Załącznik nr 1 - Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej (...)
  Załącznik nr 2 - Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie (...)
  Załącznik nr 3 - Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego (...)
  Załącznik nr 4 - Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców (...)
 • Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osieczna w okręgu wyborczym Nr 8.
 • Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 września 2020 roku  w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osieczna w okręgu wyborczym Nr 8.
 

ROK 2018


 


ROK 2015ROK 2014


  

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 24 października 2014 roku w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców osób, którym przysługuje prawo wybierania na obszarze Gminy Osieczna w wyborach wójta gminy, rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku wojewódzkiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
    
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 17.10.2014 roku w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 • KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ  z dnia 27 września 2014 Postanowieniem 
  Nr 3/14 Komisarza Wyborczego e Gdańsku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. powołana została Gminna Komisja Wyborcza w Osiecznej.
       
 • KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 września 2014 roku w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Osieczna i kandydatów na Wójta Gminy Osieczna
      
 • Postanowienie Nr 5/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 23 września 2014 r.
  w sprawie zmian w składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku oraz Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku powołanych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
               
 • Postanowienie Nr 3/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 września 2014 r.
  w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych nadzień 16 listopada 2014 r.
  • Załącznik Nr 1 Wojewódzka Komisja Wyborcza w Gdańsku z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku    , ul. Okopowa 21/27, Skład komisji
  • Załącznik Nr 9 Powiatowa Komisja Wyborcza w Starogardzie Gdańskim z siedzibą      w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, Skład komisji. 
  • Załącznik Nr 70 Gminna Komisja Wyborcza w Osiecznej z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, ul. Plac 1000 – lecia 1 , Skład Komisji.
     
 • INFORMACJA Wójta Gminy Osieczna z dnia 15 września 2014 r.
         
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osieczna z dnia 4 września 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Osieczna w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
    
 • OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

      

 • OBWIESZCZENIE STAROSTY STAROGARDZKIEGO z dnia 2 września 2014 roku w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Powiatu Starogardzkiego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
            
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osieczna z dnia 2 września 2014 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

         

 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych 
   
 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.  
                           
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w Gdańsku w sprawie liczby mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w poszczególnych miastach i gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Gdańsku  
   
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO  z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz gmin na obszarze województwa pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 25 lutego 2014 r.,poz.909) 
    
 • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W OSIECZNEJ 


 • KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 14 listopada 2014 roku 
    
 • OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zarejestrowanych kandydatów na Wójta Gminy Osieczna
   
 • OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zarejestrowanych list kandydatów na radnych
   
 • KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przyznanych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Osieczna
   
 • ZAWIADOMIENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 21 października 2014 r. 

 

 • KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 17 października 2014 r.
     
 • UCHWAŁA  Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 24 września 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej
    
 • UCHWAŁA  Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej 
    
 • UCHWAŁA  Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 24 września 2014 roku w sprawie planu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej
  • Załącznik Plan pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej
     
 • UCHWAŁA Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej
  • Załącznik zadania Pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej wyborów Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej
    
 • UCHWAŁA Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do Rady Gminy Osieczna w okręgu wyborczym nr11, zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Ziemia 
    
 • UCHWAŁA Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 17 października 2014 r.w sprawie zmiany protokołów rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Gminy Osieczna w okręgu wyborczym nr 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12, 14 i 15, zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina Razem
    
 • UCHWAŁA Nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany protokołów rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Gminy Osieczna w okręgu wyborczym nr 1 i 2, zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota
   
 • UCHWAŁA NR 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Osieczna dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
   
 • UCHWAŁA NR 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 23 października 2014 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w Załączniku do Uchwały Nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 21 października 2014 roku.
   
 • UCHWAŁA NR 10/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 23 października 2014 r. w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych do Rady Gminy Osieczna w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
   
 • OBWIESZCZENIE z dnia 8 października 2014 roku w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów do Rady Gminy Osieczna w okręgu wyborczym nr 14 
   
 • OBWIESZCZENIE z dnia 8 października 2014 roku w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów do Rady Gminy Osieczna w okręgu wyborczym nr 13
     
 • OBWIESZCZENIE z dnia 8 października 2014 roku w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów do Rady Gminy Osieczna w okręgu wyborczym nr 4       

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE


1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA W OSIECZNEJ


 • Informacja  o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w Osiecznej
   
 • Uchwała Nr 1/2014  Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 1 w Osiecznej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 1 w Osiecznej
   
 • Uchwała Nr 2/2014 Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 1 w Osiecznej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 1 w Osiecznej 

 2. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA W SZLACHCIE


 • Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w Szlachcie
   
 • Uchwała Nr 1/2014  Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 2 w Szlachcie z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 2 w Szlachcie
   
 • Uchwała Nr 2/2014  Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 2 w Szlachcie z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 2 w Szlachcie

WÓJT GMINY OSIECZNA


 • Zarządzenie Nr Or.0050.69.2014 Wójta Gminy Osieczna z dnia 17 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego
     
 • Zarządzenie Nr Or.0050.70.2014 Wójta Gminy Osieczna z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ustalenia obwodowej komisji wyborczej dostosowanej dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych
     
 • Zarządzenie Nr Or.0050.71.2014 Wójta Gminy Osieczna z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego.

    

 • Zarządzenia Nr Or.0050.72.2014 Wójta Gminy Osiecza z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych.
  • załącznik zadania operatora systemu informatycznego obwodowej komisji wyborczej  

KOMUNIKAT POWIATOWEJ WYBORCZEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM    


 • Komunikat Powiatowej Wyborczej Komisji Wyborczej w Starogardzie Gdańskim z dnia 24 września 2014 r. 
    
 • Komunikat Powiatowej Wyborczej Komisji Wyborczej w Starogardzie Gdańskim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Starogardzkiego.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..