2014-12-15

Wybory samorządowe

 

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA - http://pkw.gov.pl

 

ROK 2018


 


ROK 2015ROK 2014


  

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 24 października 2014 roku w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców osób, którym przysługuje prawo wybierania na obszarze Gminy Osieczna w wyborach wójta gminy, rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku wojewódzkiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
    
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 17.10.2014 roku w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 • KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ  z dnia 27 września 2014 Postanowieniem 
  Nr 3/14 Komisarza Wyborczego e Gdańsku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. powołana została Gminna Komisja Wyborcza w Osiecznej.
       
 • KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 września 2014 roku w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Osieczna i kandydatów na Wójta Gminy Osieczna
      
 • Postanowienie Nr 5/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 23 września 2014 r.
  w sprawie zmian w składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku oraz Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku powołanych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
               
 • Postanowienie Nr 3/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 września 2014 r.
  w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych nadzień 16 listopada 2014 r.
  • Załącznik Nr 1 Wojewódzka Komisja Wyborcza w Gdańsku z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku    , ul. Okopowa 21/27, Skład komisji
  • Załącznik Nr 9 Powiatowa Komisja Wyborcza w Starogardzie Gdańskim z siedzibą      w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, Skład komisji. 
  • Załącznik Nr 70 Gminna Komisja Wyborcza w Osiecznej z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, ul. Plac 1000 – lecia 1 , Skład Komisji.
     
 • INFORMACJA Wójta Gminy Osieczna z dnia 15 września 2014 r.
         
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osieczna z dnia 4 września 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Osieczna w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
    
 • OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

      

 • OBWIESZCZENIE STAROSTY STAROGARDZKIEGO z dnia 2 września 2014 roku w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Powiatu Starogardzkiego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
            
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osieczna z dnia 2 września 2014 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

         

 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych 
   
 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.  
                           
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w Gdańsku w sprawie liczby mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w poszczególnych miastach i gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Gdańsku  
   
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO  z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz gmin na obszarze województwa pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 25 lutego 2014 r.,poz.909) 
    
 • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W OSIECZNEJ 


 • KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 14 listopada 2014 roku 
    
 • OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zarejestrowanych kandydatów na Wójta Gminy Osieczna
   
 • OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zarejestrowanych list kandydatów na radnych
   
 • KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przyznanych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Osieczna
   
 • ZAWIADOMIENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 21 października 2014 r. 

 

 • KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 17 października 2014 r.
     
 • UCHWAŁA  Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 24 września 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej
    
 • UCHWAŁA  Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej 
    
 • UCHWAŁA  Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 24 września 2014 roku w sprawie planu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej
  • Załącznik Plan pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej
     
 • UCHWAŁA Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej
  • Załącznik zadania Pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej wyborów Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej
    
 • UCHWAŁA Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do Rady Gminy Osieczna w okręgu wyborczym nr11, zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Ziemia 
    
 • UCHWAŁA Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 17 października 2014 r.w sprawie zmiany protokołów rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Gminy Osieczna w okręgu wyborczym nr 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12, 14 i 15, zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina Razem
    
 • UCHWAŁA Nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany protokołów rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Gminy Osieczna w okręgu wyborczym nr 1 i 2, zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota
   
 • UCHWAŁA NR 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Osieczna dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
   
 • UCHWAŁA NR 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 23 października 2014 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w Załączniku do Uchwały Nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 21 października 2014 roku.
   
 • UCHWAŁA NR 10/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 23 października 2014 r. w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych do Rady Gminy Osieczna w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
   
 • OBWIESZCZENIE z dnia 8 października 2014 roku w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów do Rady Gminy Osieczna w okręgu wyborczym nr 14 
   
 • OBWIESZCZENIE z dnia 8 października 2014 roku w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów do Rady Gminy Osieczna w okręgu wyborczym nr 13
     
 • OBWIESZCZENIE z dnia 8 października 2014 roku w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów do Rady Gminy Osieczna w okręgu wyborczym nr 4       

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE


1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA W OSIECZNEJ


 • Informacja  o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w Osiecznej
   
 • Uchwała Nr 1/2014  Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 1 w Osiecznej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 1 w Osiecznej
   
 • Uchwała Nr 2/2014 Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 1 w Osiecznej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 1 w Osiecznej 

 2. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA W SZLACHCIE


 • Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w Szlachcie
   
 • Uchwała Nr 1/2014  Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 2 w Szlachcie z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 2 w Szlachcie
   
 • Uchwała Nr 2/2014  Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 2 w Szlachcie z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 2 w Szlachcie

WÓJT GMINY OSIECZNA


 • Zarządzenie Nr Or.0050.69.2014 Wójta Gminy Osieczna z dnia 17 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego
     
 • Zarządzenie Nr Or.0050.70.2014 Wójta Gminy Osieczna z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ustalenia obwodowej komisji wyborczej dostosowanej dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych
     
 • Zarządzenie Nr Or.0050.71.2014 Wójta Gminy Osieczna z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego.

    

 • Zarządzenia Nr Or.0050.72.2014 Wójta Gminy Osiecza z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych.
  • załącznik zadania operatora systemu informatycznego obwodowej komisji wyborczej  

KOMUNIKAT POWIATOWEJ WYBORCZEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM    


 • Komunikat Powiatowej Wyborczej Komisji Wyborczej w Starogardzie Gdańskim z dnia 24 września 2014 r. 
    
 • Komunikat Powiatowej Wyborczej Komisji Wyborczej w Starogardzie Gdańskim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Starogardzkiego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się