2014-12-15

Wybory samorządowe - 2014

 

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA - http://pkw.gov.pl


ROK 2015

ROK 2014


  

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 24 października 2014 roku w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców osób, którym przysługuje prawo wybierania na obszarze Gminy Osieczna w wyborach wójta gminy, rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku wojewódzkiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
    
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 17.10.2014 roku w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 • KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ  z dnia 27 września 2014 Postanowieniem 
  Nr 3/14 Komisarza Wyborczego e Gdańsku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. powołana została Gminna Komisja Wyborcza w Osiecznej.
       
 • KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 września 2014 roku w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Osieczna i kandydatów na Wójta Gminy Osieczna
      
 • Postanowienie Nr 5/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 23 września 2014 r.
  w sprawie zmian w składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku oraz Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku powołanych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
               
 • Postanowienie Nr 3/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 września 2014 r.
  w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych nadzień 16 listopada 2014 r.
  • Załącznik Nr 1 Wojewódzka Komisja Wyborcza w Gdańsku z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku    , ul. Okopowa 21/27, Skład komisji
  • Załącznik Nr 9 Powiatowa Komisja Wyborcza w Starogardzie Gdańskim z siedzibą      w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, Skład komisji. 
  • Załącznik Nr 70 Gminna Komisja Wyborcza w Osiecznej z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej, ul. Plac 1000 – lecia 1 , Skład Komisji.
     
 • INFORMACJA Wójta Gminy Osieczna z dnia 15 września 2014 r.
         
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osieczna z dnia 4 września 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Osieczna w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
    
 • OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

      

 • OBWIESZCZENIE STAROSTY STAROGARDZKIEGO z dnia 2 września 2014 roku w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Powiatu Starogardzkiego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
            
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osieczna z dnia 2 września 2014 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

         

 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych 
   
 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.  
                           
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w Gdańsku w sprawie liczby mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w poszczególnych miastach i gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Gdańsku  
   
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO  z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz gmin na obszarze województwa pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 25 lutego 2014 r.,poz.909) 
    
 • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W OSIECZNEJ 


 • KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 14 listopada 2014 roku 
    
 • OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zarejestrowanych kandydatów na Wójta Gminy Osieczna
   
 • OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zarejestrowanych list kandydatów na radnych
   
 • KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przyznanych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Osieczna
   
 • ZAWIADOMIENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 21 października 2014 r. 

 

 • KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 17 października 2014 r.
     
 • UCHWAŁA  Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 24 września 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej
    
 • UCHWAŁA  Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej 
    
 • UCHWAŁA  Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 24 września 2014 roku w sprawie planu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej
  • Załącznik Plan pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej
     
 • UCHWAŁA Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej
  • Załącznik zadania Pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej wyborów Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej
    
 • UCHWAŁA Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do Rady Gminy Osieczna w okręgu wyborczym nr11, zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Ziemia 
    
 • UCHWAŁA Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 17 października 2014 r.w sprawie zmiany protokołów rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Gminy Osieczna w okręgu wyborczym nr 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12, 14 i 15, zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Gmina Razem
    
 • UCHWAŁA Nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany protokołów rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Gminy Osieczna w okręgu wyborczym nr 1 i 2, zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota
   
 • UCHWAŁA NR 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Osieczna dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
   
 • UCHWAŁA NR 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 23 października 2014 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w Załączniku do Uchwały Nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 21 października 2014 roku.
   
 • UCHWAŁA NR 10/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Osiecznej z dnia 23 października 2014 r. w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych do Rady Gminy Osieczna w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
   
 • OBWIESZCZENIE z dnia 8 października 2014 roku w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów do Rady Gminy Osieczna w okręgu wyborczym nr 14 
   
 • OBWIESZCZENIE z dnia 8 października 2014 roku w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów do Rady Gminy Osieczna w okręgu wyborczym nr 13
     
 • OBWIESZCZENIE z dnia 8 października 2014 roku w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów do Rady Gminy Osieczna w okręgu wyborczym nr 4       

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE


1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA W OSIECZNEJ


 • Informacja  o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w Osiecznej
   
 • Uchwała Nr 1/2014  Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 1 w Osiecznej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 1 w Osiecznej
   
 • Uchwała Nr 2/2014 Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 1 w Osiecznej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 1 w Osiecznej 

 2. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA W SZLACHCIE


 • Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w Szlachcie
   
 • Uchwała Nr 1/2014  Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 2 w Szlachcie z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 2 w Szlachcie
   
 • Uchwała Nr 2/2014  Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 2 w Szlachcie z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania Nr 2 w Szlachcie

WÓJT GMINY OSIECZNA


 • Zarządzenie Nr Or.0050.69.2014 Wójta Gminy Osieczna z dnia 17 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego
     
 • Zarządzenie Nr Or.0050.70.2014 Wójta Gminy Osieczna z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ustalenia obwodowej komisji wyborczej dostosowanej dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych
     
 • Zarządzenie Nr Or.0050.71.2014 Wójta Gminy Osieczna z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego.

    

 • Zarządzenia Nr Or.0050.72.2014 Wójta Gminy Osiecza z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych.
  • załącznik zadania operatora systemu informatycznego obwodowej komisji wyborczej  

KOMUNIKAT POWIATOWEJ WYBORCZEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM    


 • Komunikat Powiatowej Wyborczej Komisji Wyborczej w Starogardzie Gdańskim z dnia 24 września 2014 r. 
    
 • Komunikat Powiatowej Wyborczej Komisji Wyborczej w Starogardzie Gdańskim z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Starogardzkiego.