2014-12-15

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego


WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2019 ROK


 • Postanowienie Nr 467/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Osieczna.
   
 • Postanowienie Nr 391/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Osieczna.
   
 • Postanowienie Nr 271/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
   
 • Postanowienie Nr 257/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Osieczna.
   
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie numerów oraz granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości glosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
   
 • Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.
   
 • Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
   
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

 


WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2014 ROK


 

 • Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych wzór.doc

 

 
 • Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych .pdf

  

 • Informacja o składzie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania Nr 1 w Osiecznej .pdf

   

 • Informacja o składzie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania Nr 2 w Szlachcie .pdf 
  
 

  

  

 • Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

 

 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

 

  

 

  

      

              

        


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się