2014-12-02

Obwieszczenia, Ogłoszenia Wójta Gminy


OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA - 2023 rok


OGŁOSZENIE

Działając na podstawie  art. 11a  ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572 ze zm.) w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osieczna na rok 2023" Wójt Gminy Osieczna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy 
o ochronie zwierząt do wyrażenia opinii w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osieczna na rok 2023”.

Przedmiot projektu:

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osieczna na rok 2023 ”.

Termin przeprowadzenia konsultacji:

21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Osieczna. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

Forma konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza należy składać w sekretariacie Urzędu   Gminy Osieczna, pocztą elektroniczną na adres: poczta@gminaosieczna.eu lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Osieczna, 83-242 Osieczna, ul. Plac 1000-lecia 1.

Szczegółowych informacji na temat projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osieczna na rok 2023 ” można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Osieczna, przy ul. Plac 1000-lecia 1 (pokój nr 3) w godzinach pracy Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osieczna oraz na stronie internetowej Gminy Osieczna.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu   2  stycznia 2023 roku.

Do pobrania:
1) Ogłoszenie (.pdf)
2) Formularz opinii (.pdf)
3) Projekt programu (.pdf)
4) Informacja RODO (.pdf)

 


OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA - 2022 rok


OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚĆI
z dnia 02.11.2022 r.

 

Wójt Gminy Osieczna ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż ruchomości – samochód specjalny (pożarniczy) Jelcz, nr rej. GST A689, rok produkcji 1990, nr identyfikacyjny pojazdu 20008, dane silnika 11100,00 cm3, stanowiący własność Urzędu Gminy Osieczna.

Do pobrania:
1) Ogłoszenie (plik .pdf)

2) Formularz oferty edytowalny (plik .doc)

3) Regulamin przetargu (plik .pdf)

4) Wzór umowy (plik .pdf) 

5) Zarządzenie sprzedaż ruchomości (plik .pdf)

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.11.2022 r. (plik .pdf)

 


OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚĆI
z dnia 21.09.2022 r.

 

Wójt Gminy Osieczna ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż ruchomości – samochód specjalny (pożarniczy) Jelcz, nr rej. GST A689, rok produkcji 1990, nr identyfikacyjny pojazdu 20008, dane silnika 11100,00 cm3, stanowiący własność Urzędu Gminy Osieczna.

Do pobrania:
1) Ogłoszenie (plik .pdf)

2) Formularz oferty edytowalny (plik .doc)

3) Regulamin przetargu (plik .pdf)

4) Wzór umowy (plik .pdf)

5) Zarządzenie sprzedaż ruchomości (plik .pdf)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik .pdf)

 

 


OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚĆI
z dnia 22.02.2022 r.

 

Wójt Gminy Osieczna ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż ruchomości – autobus JELCZ L090M/S, nr rej. GST 64CG, rok produkcji 2003, nr identyfikacyjny pojazdu 00382, dane silnika 4580,00 cm3, stanowiący własność Urzędu Gminy Osieczna.

Do pobrania:
1) Pełna treść ogłoszenia (Zarządzenie wraz z załącznikami) (plik .pdf)

2) Formularz oferty (plik .pdf)

3) Wzór umowy (plik .pdf)

4) Zarządzenie Nr WGO.0050.12.2022 z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej (plik .pdf)

5) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.03.2022 r. (plik .pdf)

 


OGŁOSZENIE 

Działając na podstawie  art. 11a  ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r.  poz. 638), w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2022" Wójt Gminy Osieczna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt do wyrażenia opinii w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2022.

Przedmiot projektu:
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2022”.

Termin przeprowadzenia konsultacji:
21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Osieczna. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu. 
 

Forma konsultacji:
Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Osieczna, pocztą elektroniczną na adres: poczta@gminaosieczna.eu lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Osieczna, 83-242 Osieczna, ul. Plac 1000-lecia 1.

  

Szczegółowych informacji na temat projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2022”, można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Osieczna, przy ul. Plac 1000-lecia 1 (pokój nr 3) w godzinach pracy Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osieczna oraz na stronie internetowej Gminy Osieczna.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu  25 stycznia 2022 roku.

Do pobrania:
1) Ogłoszenie (.pdf)
2) Formularz opinii (.pdf)
3) Projekt programu (.pdf)
4) Informacja RODO (.pdf)

 

 

 


OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚĆI
z dnia 10.01.2022 r.

 

Wójt Gminy Osieczna ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż ruchomości – autobus JELCZ L090M/S, nr rej. GST 64CG, rok produkcji 2003, nr identyfikacyjny pojazdu 00382, dane silnika 4580,00 cm3, stanowiący własność Urzędu Gminy Osieczna.

Do pobrania:
1) Pełna treść ogłoszenia (plik .pdf)

2) Formularz oferty edytowalny (plik .doc)

3) Regulamin przetargu (plik .pdf)

4) Wzór umowy (plik .pdf)

5) Zarządzenie sprzedaż ruchomości (plik .pdf)

6) Zarządzenie o powołaniu komisji przetargowej (plik .pdf)

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik .pdf)


OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA - 2021 rok


OGŁOSZENIE 

Działając na podstawie  art. 11a  ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r.  poz. 638), w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2021" Wójt Gminy Osieczna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt do wyrażenia opinii w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2021.

 

Przedmiot projektu:
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2021”.

Termin przeprowadzenia konsultacji:
21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Osieczna. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu. 
 

Forma konsultacji:
Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Osieczna, pocztą elektroniczną na adres: gminaosieczna@home.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Osieczna, 83-242 Osieczna, ul. Plac 1000-lecia 1.

  

Szczegółowych informacji na temat projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2021”, można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Osieczna, przy ul. Plac 1000-lecia 1 (pokój nr 3) w godzinach pracy Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osieczna oraz na stronie internetowej Gminy Osieczna.

 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu  11 stycznia 2021 roku.

Do pobrania:

 1. Projekt programu
 2. Formularz konsultacji
 3. Informacja dot. Ochrony danych osobowych

OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA 2020 r.


OGŁOSZENIE
O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO (POŻARNICZEGO)
z dnia 25.09.2020 r.

 

Wójt Gminy Osieczna ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż ruchomości – samochodu specjalnego (pożarniczego) TATRA 138 nr rej. GAE 0067, rok produkcji 1966, nr identyfikacyjny pojazdu 14879, dane silnika 14800,00 m3, stanowiący własność Urzędu Gminy Osieczna.
 

https://www.olx.pl/oferta/tatra-138-gcba-straz-pozarna-klasyk-zabytkowy-100-sprawny-CID5-IDGHI8Q.html

do pobrania:

 •  

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO (POŻARNICZEGO)

Wójt Gminy Osieczna ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż ruchomości – samochodu specjalnego (pożarniczego) TATRA 138 nr rej. GAE 0067, rok produkcji 1966, nr identyfikacyjny pojazdu 14879, dane silnika 14800,00 m3, stanowiący własność Urzędu Gminy Osieczna.

Do pobrania: 


OGŁOSZENIE
O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO (POŻARNICZEGO)

 

Wójt Gminy Osieczna ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż ruchomości – samochodu specjalnego (pożarniczego) TATRA 138 nr rej. GAE 0067, rok produkcji 1966, nr identyfikacyjny pojazdu 14879, dane silnika 14800,00 m3, stanowiący własność Urzędu Gminy Osieczna.

 1. Nazwa i siedziba sprzedawcy:

Urząd Gminy Osieczna
ul. Plac 1000-lecia 1, 83-242 Osieczna

 1. Niniejszy przetarg prowadzony jest na podstawie Regulaminu przetargu stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Osieczna nr WGO.0050.36.2020 z dnia 3 lipca 2020 roku.
 2. Przedmiot sprzedaży:

Samochód pożarniczy TATRA 138
nr rej. GAE 0067,
rok produkcji 1966,
nr identyfikacyjny pojazdu 14879,
dane silnika 14800,00 m3

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 27 lipca 2020 roku, godz. 12:00
w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana według poniższego wzoru:

Urząd Gminy Osieczna
ul. Plac 1000-lecia 1
83-242 Osieczna

„Oferta przetargowa na zakup samochodu specjalnego (pożarniczego) TATRA 138”

Nie otwierać przed dniem 27 lipca 2020 r. godzina 12:15

i dostarczona do sekretariatu Urzędu Gminy w Osiecznej, przy ul. Plac 1000-lecia 1,
83-242 Osieczna. Cena minimalna wynosi 13.000,00 PLN. Ruchomość można obejrzeć
w Remizie Strażackiej w Osiecznej, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy – Marcinem Glazą tel. (58) 588 14 68 wew.18.

 1. Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie poprzedzającym ogłoszenie wyniku przetargu.

Do pobrania:


OGŁOSZENIE 

Działając na podstawie  art. 11a  ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2019 r.  poz. 122), w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2020" Wójt Gminy Osieczna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt do wyrażenia opinii w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2020.

 

Przedmiot projektu:
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2020”.

Termin przeprowadzenia konsultacji:
21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Osieczna. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu. 
 

Forma konsultacji:
Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Osieczna, pocztą elektroniczną na adres: gminaosieczna@home.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Osieczna, 83-242 Osieczna, ul. Plac 1000-lecia 1.

  

Szczegółowych informacji na temat projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2020”, można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Osieczna, przy ul. Plac 1000-lecia 1 (pokój nr 3) w godzinach pracy Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osieczna – Rada Gminy – sesje oraz na stronie internetowej Gminy Osieczna.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu  16 stycznia 2020 roku.

 

Do pobrania:

 1. Projekt programu ....
 2. Formularz konsultacji
 3. Informacja dot. ochrony danych osobowych

OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA 2019 r.


OGŁOSZENIE 

Działając na podstawie  art. 11a  ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1840 ze zm.), w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2019" Wójt Gminy Osieczna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt do wyrażenia opinii w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2019”.
 

Przedmiot projektu:
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2019”.

Termin przeprowadzenia konsultacji:
21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Osieczna. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu. 
 

Forma konsultacji:
Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Osieczna, pocztą elektroniczną na adres: gminaosieczna@home.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Osieczna, 83-242 Osieczna, ul. Plac 1000-lecia 1.

  

Szczegółowych informacji na temat projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2019”, można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Osieczna, przy ul. Plac 1000-lecia 1 (pokój nr 3) w godzinach pracy Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osieczna – Rada Gminy – sesje oraz na stronie internetowej Gminy Osieczna.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu  29 stycznia 2019 roku.

Do pobrania:

 1. Projekt programu …. (.pdf)
 2. Formularz konsultacji (.pdf)

OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA 2018 r.


OGŁOSZENIE 

Działając na podstawie  art. 11a  ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1840 ze zm.), w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2018" Wójt Gminy Osieczna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt do wyrażenia opinii w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2018”.
 

Przedmiot projektu:
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2018 ”.

Termin przeprowadzenia konsultacji:
21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Osieczna. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu. 
 

Forma konsultacji:
Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Osieczna, pocztą elektroniczną na adres: gminaosieczna@home.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Osieczna, 83-242 Osieczna, ul. Plac 1000-lecia1.

  

Szczegółowych informacji na temat projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2018 ,” można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Osieczna, przy ul. Plac 1000-lecia 1 (pokój nr 3) w godzinach pracy Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osieczna – Rada Gminy – sesje oraz na stronie internetowej Gminy Osieczna.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu  18 stycznia 2018 roku.

Do pobrania:

 1. Projekt programu …. (.pdf)
 2. Formularz konsultacji (.pdf)

OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA 2017 r.


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Osieczna informuje, że opłata od posiadania psów w 2017 roku wynosi 20 zł od jednego psa.

 

Opłatę od posiadania psów wpłaca się z góry bez wezwania w terminie do dnia 31 marca 2017 roku na rachunek Gminy Osieczna Nr 14 8341 0000 0000 0156 2000 0006 lub u sołtysa.

 

W przypadku, gdy podatnik stał się posiadaczem psa po tym terminie to wówczas wpłaca opłatę w ciągu 1 miesiąca od daty nabycia psa. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w Załączniku (plik .pdf).


OGŁOSZENIE

Działając na podstawie  art. 11a  ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 856 z późn. zm.), w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2017" Wójt Gminy Osieczna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt do wyrażenia opinii w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2017”.

Przedmiot projektu:

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2017 ”.

Termin przeprowadzenia konsultacji:

21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Osieczna. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

Forma konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza należy składać w Sekretariacie Urzędu   Gminy Osieczna, pocztą elektroniczną na adres: gminaosieczna@home.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Osieczna, 83-242 Osieczna, ul. Plac 1000-lecia1.

Szczegółowych informacji na temat projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2017 ,” można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Osieczna, przy ul. Plac 1000-lecia 1 (pokój nr 3) w godzinach pracy Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osieczna – Rada Gminy – sesje oraz na stronie internetowej Gminy Osieczna.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 17 stycznia 2017 roku.

Do pobrania:


OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA 2016 r.


KONSULTACJE SPOŁECZNE

 


OGŁOSZENIE

Działając na podstawie  art. 11a  ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.), w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2016" Wójt Gminy Osieczna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt do wyrażenia opinii w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2016”.

 

Przedmiot projektu„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2016 ”.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:  21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Osieczna. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

 

Forma konsultacji: Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Osieczna, pocztą elektroniczną na adres: gminaosieczna@home.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Osieczna, 83-242 Osieczna, ul. Plac 1000-lecia 1.

 

Szczegółowych informacji na temat projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2016 ,” można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Osieczna, przy ul. Plac 1000-lecia 1 (pokój nr 3) w godzinach pracy Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osieczna – Rada Gminy – sesje oraz na stronie internetowej Gminy Osieczna.

 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 14 stycznia 2016 roku.

 

Do pobrania:

 1. Projekt programu
 2. Formularz konsultacji

OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA 2015 r.


OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Osieczna informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy nr Or.0050.93.2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. unieważnia nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Zrządzenie nr Or.0050.93.2015 Wójta Gminy Osieczna z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Osieczna z dnia 9.12.2015 Nr Or.0050.90.2015 w sprawie naboru dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Zarządzenie nr Or.0050.90.2015 Wójta Gminy Osieczna z dnia 09.12.2015 roku w sprawie naboru dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 


 • Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku - pobierz
 • Wykorzystanie środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 r. - pobierz

OGŁOSZENIE 2014 r.


Działając na podstawie  art. 11a  ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 856 z późn. zm.), w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2015" Wójt Gminy Osieczna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt do wyrażenia opinii w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2015”.
 
Przedmiot projektu:
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2015 ”.
Termin przeprowadzenia konsultacji:
21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Osieczna.
 
Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.
 
Forma konsultacji:
Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza należy składać w Sekretariacie Urzędu   Gminy Osieczna, pocztą elektroniczną na adres: gminaosieczna@home.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Osieczna, 83-242 Osieczna, ul. Plac 1000-lecia1.
 
Szczegółowych informacji na temat projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na rok 2015 ,” można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Osieczna, przy ul. Plac 1000-lecia 1 (pokój nr 3) w godzinach pracy Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osieczna – Rada Gminy – sesje oraz na stronie internetowej Gminy Osieczna.
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 17.12.2014 roku.
 
Do pobrania:

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..