2014-11-27

Referat finansowy

 


Druki - formularze podatkowe dla osób fizycznych obowiązujące od 1 lipca 2019 roku


 1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk IN-1)
 2. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (druk ZIN-1)
 3. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (druk ZIN2)
 4. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (druk ZIN-3)
   
 5. Informacja o gruntach (druk IR-1)
 6. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (druk ZIR-1)
 7. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (druk ZIR-2)
 8. Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (druk ZIR-3)
   
 9. Informacja o lasach (druk IL-1)
 10. Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (druk ZIL-1)
 11. Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (druk ZIL-2)
 12. Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (druk ZIL-3)

 


Druki - formularze podatkowe dla osób prawnych obowiązujące od 1 lipca 2019 roku


 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości (druk DN-1)
 2. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (druk ZDN-1)
 3. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (druk ZDN-2)
   
 4. Deklaracja na podatek rolny (druk DR-1)
 5. Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (druk ZDR-1)
 6. Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (druk ZDR-2)
   
 7. Deklaracja na podatek leśny (druk DL-1)
 8. Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (druk ZDL-1)
 9. Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (druk ZDL-2)

 


na 2016, 2017, 2018 i do końca czerwca 2019 roku


 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (druk INIRIL) - pobierz plik
 2. Deklaracja na podatek od nieruchomości (druk DN-1) - pobierz plik
 3. Dane o nieruchomościach (druk ZN-1/A) - pobierz plik
 4. Dane o zwolnieniu z podatku od nieruchomości (druk ZN-1/B) - pobierz plik
 5. Deklaracja w sprawie podatku rolnego (druk DR-1) - pobierz plik
 6. Dane o nieruchomościach rolnych (druk ZR-1/A) - pobierz plik
 7. Dane o zwolnieniu z podatku od nieruchomościach rolnych (druk ZR-1/B) - pobierz plik
 8. Deklaracja na podatek leśny (druk DL-1) - pobierz plik
 9. Dane o nieruchomościach leśnych (druk ZL-1/A) - pobierz plik
 10. Dane o zwolnieniach w podatku leśnym (druk ZL-1/B) - pobierz plik

 

 

 

 

na 2015 rok


 • Deklaracja na podatek od nieruchomości (druk DN-1) pobierz plik
 • Deklaracja w sprawie podatku rolnego (druk DR-1) pobierz plik
 • Deklaracja na podatek leśny (druk DL-1) pobierz plik
 • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego pobierz plik
 • Dane o nieruchomościach leśnych (druk ZL-1/A) pobierz plik
 • Dane o zwolnieniach w podatku leśnym (druk ZL-1/B) pobierz plik
 • Dane o nieruchomościach (druk ZN-1/A) pobierz plik
 • Dane o zwolnieniu z podatku od nieruchomości (druk ZN-1/B) pobierz plik
 • Dane o nieruchomościach rolnych (druk ZR-1/A) pobierz plik
 • Dane o zwolnieniu z podatku od nieruchomościach rolnych (druk ZR-1/B) pobierz plik

 

 

Numer rachunku bankowego Gminy Osieczna:

14 8341 0000 0000 0156 2000 0006

BS Lubichowo


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się