2015-01-14

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2015 - 2028

 


  • Uchwała Nr III/12/2014 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osieczna na lata 2015 - 2028 

Załącznik:  Załącznik 1