Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-12-22 08:39:04  Marcin Glaza

Utworzono artykuł 9005 o nazwie 'Gminna Komisja Mieszkaniowa'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste9005
user_idpuste852912
resource_idpuste244
namepusteGminna Komisja Mieszkaniowa
category_idpuste2747
language_idpuste1
shortpusteGminna Komisja Mieszkaniowa
fullpuste

Gminna Komisja Mieszkaniowa
 

Uchwała Nr XIX/139/2001 Rady Gminy w Osiecznej w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz ustalenia kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności, zał. 1

 

Uchwała Nr XIII/69/2008 Rady Gminy w Osiecznej w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Osieczna lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy

 

Zarządzenie Nr Or.0050.55.2011 Wójta Gminy Osieczna w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych

zał. 1 - Regulamin Pracy Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych


 

publishfrompuste2014-12-22 00:00:00
_activepuste1
slugpustegminna-komisja-mieszkaniowa
2014-12-22 12:23:23  Marcin Glaza

Pole full zmieniło wartość z '<div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <hr /> </div> <div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> Gminna Komisja Mieszkaniowa</div> <div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> &nbsp;</div> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/uchwaly/01/kwi/tue_jan_25_09_03_50_cet_2011_139_resolution.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Uchwała Nr XIX/139/2001 Rady Gminy w Osiecznej</a>&nbsp;<em><strong>w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz ustalenia kryteri&oacute;w wyboru os&oacute;b, z kt&oacute;rymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,</strong></em>&nbsp;<a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/uchwaly/01/kwi/tue_jan_25_09_03_50_cet_2011_139_attach_0.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">zał. 1</a></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/uchwaly/08/lut/wed_may_21_08_33_31_cest_2008_69_resolution.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;" target="_blank">Uchwała Nr XIII/69/2008 Rady Gminy w Osiecznej</a>&nbsp;<em><strong>w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Osieczna lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy</strong></em></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> &nbsp;</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/zarzadzenia/11/wrz/or.0050.55.2011_ordin.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Zarządzenie Nr Or.0050.55.2011&nbsp;W&oacute;jta Gminy Osieczna</a>&nbsp;<em><strong>w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</strong></em></p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/zarzadzenia/11/wrz/or.0050.55.2011_a0.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">zał. 1</a>&nbsp;- Regulamin Pracy Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</p> <hr /> <p> &nbsp;</p> ' na '<div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <hr /> </div> <div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;">Gminna Komisja Mieszkaniowa</span></p> <hr /> </div> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/uchwaly/01/kwi/tue_jan_25_09_03_50_cet_2011_139_resolution.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Uchwała Nr XIX/139/2001 Rady Gminy w Osiecznej</a></strong>&nbsp;w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz ustalenia kryteri&oacute;w wyboru os&oacute;b, z kt&oacute;rymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,<strong>&nbsp;<a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/uchwaly/01/kwi/tue_jan_25_09_03_50_cet_2011_139_attach_0.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">zał. 1</a></strong></li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/uchwaly/08/lut/wed_may_21_08_33_31_cest_2008_69_resolution.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;" target="_blank">Uchwała Nr XIII/69/2008 Rady Gminy w Osiecznej</a>&nbsp;</strong>w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Osieczna lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy</li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/zarzadzenia/11/wrz/or.0050.55.2011_ordin.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Zarządzenie Nr Or.0050.55.2011&nbsp;W&oacute;jta Gminy Osieczna</a></strong>&nbsp;w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/zarzadzenia/11/wrz/or.0050.55.2011_a0.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">zał. 1</a>&nbsp;</strong>- Regulamin Pracy Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Gminna Komisja Mieszkaniowa
 

Uchwała Nr XIX/139/2001 Rady Gminy w Osiecznej w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz ustalenia kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności, zał. 1

 

Uchwała Nr XIII/69/2008 Rady Gminy w Osiecznej w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Osieczna lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy

 

Zarządzenie Nr Or.0050.55.2011 Wójta Gminy Osieczna w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych

zał. 1 - Regulamin Pracy Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych


 


Gminna Komisja Mieszkaniowa


2014-12-22 12:25:05  Marcin Glaza

Pole full zmieniło wartość z '<div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <hr /> </div> <div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;">Gminna Komisja Mieszkaniowa</span></p> <hr /> </div> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/uchwaly/01/kwi/tue_jan_25_09_03_50_cet_2011_139_resolution.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Uchwała Nr XIX/139/2001 Rady Gminy w Osiecznej</a></strong>&nbsp;w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz ustalenia kryteri&oacute;w wyboru os&oacute;b, z kt&oacute;rymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,<strong>&nbsp;<a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/uchwaly/01/kwi/tue_jan_25_09_03_50_cet_2011_139_attach_0.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">zał. 1</a></strong></li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/uchwaly/08/lut/wed_may_21_08_33_31_cest_2008_69_resolution.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;" target="_blank">Uchwała Nr XIII/69/2008 Rady Gminy w Osiecznej</a>&nbsp;</strong>w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Osieczna lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy</li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/zarzadzenia/11/wrz/or.0050.55.2011_ordin.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Zarządzenie Nr Or.0050.55.2011&nbsp;W&oacute;jta Gminy Osieczna</a></strong>&nbsp;w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/zarzadzenia/11/wrz/or.0050.55.2011_a0.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">zał. 1</a>&nbsp;</strong>- Regulamin Pracy Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> </ul> ' na '<div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <hr /> </div> <div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;">Gminna Komisja Mieszkaniowa</span></p> <hr /> </div> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/uchwaly/01/kwi/tue_jan_25_09_03_50_cet_2011_139_resolution.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Uchwała Nr XIX/139/2001 Rady Gminy w Osiecznej</a></strong>&nbsp;w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz ustalenia kryteri&oacute;w wyboru os&oacute;b, z kt&oacute;rymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,<strong>&nbsp;<a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/uchwaly/01/kwi/tue_jan_25_09_03_50_cet_2011_139_attach_0.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">zał. 1</a></strong></li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/uchwaly/08/lut/wed_may_21_08_33_31_cest_2008_69_resolution.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;" target="_blank">Uchwała Nr XIII/69/2008 Rady Gminy w Osiecznej</a>&nbsp;</strong>w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Osieczna lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy</li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/zarzadzenia/11/wrz/or.0050.55.2011_ordin.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Zarządzenie Nr Or.0050.55.2011&nbsp;W&oacute;jta Gminy Osieczna</a></strong>&nbsp;w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/zarzadzenia/11/wrz/or.0050.55.2011_a0.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Zał. 1</a>&nbsp;</strong>- Regulamin Pracy Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Gminna Komisja MieszkaniowaGminna Komisja Mieszkaniowa


2014-12-22 14:42:43  Marcin Glaza
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-12-22 14:43:19  Marcin Glaza

Pole full zmieniło wartość z '<div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <hr /> </div> <div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;">Gminna Komisja Mieszkaniowa</span></p> <hr /> </div> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/uchwaly/01/kwi/tue_jan_25_09_03_50_cet_2011_139_resolution.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Uchwała Nr XIX/139/2001 Rady Gminy w Osiecznej</a></strong>&nbsp;w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz ustalenia kryteri&oacute;w wyboru os&oacute;b, z kt&oacute;rymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,<strong>&nbsp;<a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/uchwaly/01/kwi/tue_jan_25_09_03_50_cet_2011_139_attach_0.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">zał. 1</a></strong></li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/uchwaly/08/lut/wed_may_21_08_33_31_cest_2008_69_resolution.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;" target="_blank">Uchwała Nr XIII/69/2008 Rady Gminy w Osiecznej</a>&nbsp;</strong>w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Osieczna lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy</li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/zarzadzenia/11/wrz/or.0050.55.2011_ordin.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Zarządzenie Nr Or.0050.55.2011&nbsp;W&oacute;jta Gminy Osieczna</a></strong>&nbsp;w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/zarzadzenia/11/wrz/or.0050.55.2011_a0.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Zał. 1</a>&nbsp;</strong>- Regulamin Pracy Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> </ul> ' na '<div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <hr /> </div> <div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;">Gminna Komisja Mieszkaniowa</span></p> <hr /> </div> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28666/uchwala-nr-xix_139_2001-rady-gminy-w-osiecznejpdf-pdf.html"><font color="#0073df">Uchwała Nr XIX/139/2001 Rady Gminy w Osieczne</font></a><font color="#0073df">j</font></strong>&nbsp;w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz ustalenia kryteri&oacute;w wyboru os&oacute;b, z kt&oacute;rymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,<strong>&nbsp;<a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/uchwaly/01/kwi/tue_jan_25_09_03_50_cet_2011_139_attach_0.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">zał. 1</a></strong></li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/uchwaly/08/lut/wed_may_21_08_33_31_cest_2008_69_resolution.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;" target="_blank">Uchwała Nr XIII/69/2008 Rady Gminy w Osiecznej</a>&nbsp;</strong>w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Osieczna lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy</li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/zarzadzenia/11/wrz/or.0050.55.2011_ordin.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Zarządzenie Nr Or.0050.55.2011&nbsp;W&oacute;jta Gminy Osieczna</a></strong>&nbsp;w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/zarzadzenia/11/wrz/or.0050.55.2011_a0.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Zał. 1</a>&nbsp;</strong>- Regulamin Pracy Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Gminna Komisja MieszkaniowaGminna Komisja Mieszkaniowa


2014-12-22 14:44:33  Marcin Glaza

Pole full zmieniło wartość z '<div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <hr /> </div> <div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;">Gminna Komisja Mieszkaniowa</span></p> <hr /> </div> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28666/uchwala-nr-xix_139_2001-rady-gminy-w-osiecznejpdf-pdf.html"><font color="#0073df">Uchwała Nr XIX/139/2001 Rady Gminy w Osieczne</font></a><font color="#0073df">j</font></strong>&nbsp;w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz ustalenia kryteri&oacute;w wyboru os&oacute;b, z kt&oacute;rymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,<strong>&nbsp;<a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/uchwaly/01/kwi/tue_jan_25_09_03_50_cet_2011_139_attach_0.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">zał. 1</a></strong></li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/uchwaly/08/lut/wed_may_21_08_33_31_cest_2008_69_resolution.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;" target="_blank">Uchwała Nr XIII/69/2008 Rady Gminy w Osiecznej</a>&nbsp;</strong>w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Osieczna lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy</li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/zarzadzenia/11/wrz/or.0050.55.2011_ordin.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Zarządzenie Nr Or.0050.55.2011&nbsp;W&oacute;jta Gminy Osieczna</a></strong>&nbsp;w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/zarzadzenia/11/wrz/or.0050.55.2011_a0.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Zał. 1</a>&nbsp;</strong>- Regulamin Pracy Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> </ul> ' na '<div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <hr /> </div> <div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;">Gminna Komisja Mieszkaniowa</span></p> <hr /> </div> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28666/uchwala-nr-xix_139_2001-rady-gminy-w-osiecznejpdf-pdf.html"><font color="#0073df">Uchwała Nr XIX/139/2001 Rady Gminy w Osieczne</font></a><font color="#0073df">j</font></strong>&nbsp;w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz ustalenia kryteri&oacute;w wyboru os&oacute;b, z kt&oacute;rymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,<a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28668/zal-1-do-uchwaly-nr-xix-_139_2001-pdf-pdf.html"><strong>&nbsp;</strong><strong><font color="#0073df">zał. 1</font></strong></a><strong></strong></li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/uchwaly/08/lut/wed_may_21_08_33_31_cest_2008_69_resolution.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;" target="_blank">Uchwała Nr XIII/69/2008 Rady Gminy w Osiecznej</a>&nbsp;</strong>w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Osieczna lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy</li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/zarzadzenia/11/wrz/or.0050.55.2011_ordin.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Zarządzenie Nr Or.0050.55.2011&nbsp;W&oacute;jta Gminy Osieczna</a></strong>&nbsp;w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/zarzadzenia/11/wrz/or.0050.55.2011_a0.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Zał. 1</a>&nbsp;</strong>- Regulamin Pracy Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Gminna Komisja MieszkaniowaGminna Komisja Mieszkaniowa


2014-12-22 14:45:02  Marcin Glaza

Pole full zmieniło wartość z '<div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <hr /> </div> <div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;">Gminna Komisja Mieszkaniowa</span></p> <hr /> </div> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28666/uchwala-nr-xix_139_2001-rady-gminy-w-osiecznejpdf-pdf.html"><font color="#0073df">Uchwała Nr XIX/139/2001 Rady Gminy w Osieczne</font></a><font color="#0073df">j</font></strong>&nbsp;w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz ustalenia kryteri&oacute;w wyboru os&oacute;b, z kt&oacute;rymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,<a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28668/zal-1-do-uchwaly-nr-xix-_139_2001-pdf-pdf.html"><strong>&nbsp;</strong><strong><font color="#0073df">zał. 1</font></strong></a><strong></strong></li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/uchwaly/08/lut/wed_may_21_08_33_31_cest_2008_69_resolution.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;" target="_blank">Uchwała Nr XIII/69/2008 Rady Gminy w Osiecznej</a>&nbsp;</strong>w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Osieczna lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy</li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/zarzadzenia/11/wrz/or.0050.55.2011_ordin.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Zarządzenie Nr Or.0050.55.2011&nbsp;W&oacute;jta Gminy Osieczna</a></strong>&nbsp;w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/zarzadzenia/11/wrz/or.0050.55.2011_a0.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Zał. 1</a>&nbsp;</strong>- Regulamin Pracy Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> </ul> ' na '<div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <hr /> </div> <div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;">Gminna Komisja Mieszkaniowa</span></p> <hr /> </div> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28666/uchwala-nr-xix_139_2001-rady-gminy-w-osiecznejpdf-pdf.html"><font color="#0073df">Uchwała Nr XIX/139/2001 Rady Gminy w Osieczne</font></a><font color="#0073df">j</font></strong>&nbsp;w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz ustalenia kryteri&oacute;w wyboru os&oacute;b, z kt&oacute;rymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,<a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28668/zal-1-do-uchwaly-nr-xix-_139_2001-pdf-pdf.html"><strong>&nbsp;</strong><strong><font color="#0073df">zał. 1</font></strong></a></li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28667/uchwala-nr-xiii_69_2008-rady-gminy-w-osiecznej-pdf.html"><strong><font color="#0073df">Uchwała Nr XIII/69/2008 Rady Gminy w Osiecznej</font></strong></a><strong></strong><a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28667/uchwala-nr-xiii_69_2008-rady-gminy-w-osiecznej-pdf.html"><strong>&nbsp;</strong></a>w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Osieczna lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy</li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/zarzadzenia/11/wrz/or.0050.55.2011_ordin.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Zarządzenie Nr Or.0050.55.2011&nbsp;W&oacute;jta Gminy Osieczna</a></strong>&nbsp;w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/zarzadzenia/11/wrz/or.0050.55.2011_a0.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Zał. 1</a>&nbsp;</strong>- Regulamin Pracy Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Gminna Komisja MieszkaniowaGminna Komisja Mieszkaniowa


2014-12-22 14:46:09  Marcin Glaza

Pole full zmieniło wartość z '<div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <hr /> </div> <div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;">Gminna Komisja Mieszkaniowa</span></p> <hr /> </div> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28666/uchwala-nr-xix_139_2001-rady-gminy-w-osiecznejpdf-pdf.html"><font color="#0073df">Uchwała Nr XIX/139/2001 Rady Gminy w Osieczne</font></a><font color="#0073df">j</font></strong>&nbsp;w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz ustalenia kryteri&oacute;w wyboru os&oacute;b, z kt&oacute;rymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,<a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28668/zal-1-do-uchwaly-nr-xix-_139_2001-pdf-pdf.html"><strong>&nbsp;</strong><strong><font color="#0073df">zał. 1</font></strong></a></li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28667/uchwala-nr-xiii_69_2008-rady-gminy-w-osiecznej-pdf.html"><strong><font color="#0073df">Uchwała Nr XIII/69/2008 Rady Gminy w Osiecznej</font></strong></a><strong></strong><a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28667/uchwala-nr-xiii_69_2008-rady-gminy-w-osiecznej-pdf.html"><strong>&nbsp;</strong></a>w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Osieczna lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy</li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/zarzadzenia/11/wrz/or.0050.55.2011_ordin.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Zarządzenie Nr Or.0050.55.2011&nbsp;W&oacute;jta Gminy Osieczna</a></strong>&nbsp;w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/zarzadzenia/11/wrz/or.0050.55.2011_a0.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Zał. 1</a>&nbsp;</strong>- Regulamin Pracy Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> </ul> ' na '<div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <hr /> </div> <div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;">Gminna Komisja Mieszkaniowa</span></p> <hr /> </div> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28666/uchwala-nr-xix_139_2001-rady-gminy-w-osiecznejpdf-pdf.html"><font color="#0073df">Uchwała Nr XIX/139/2001 Rady Gminy w Osieczne</font></a><font color="#0073df">j</font></strong>&nbsp;w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz ustalenia kryteri&oacute;w wyboru os&oacute;b, z kt&oacute;rymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,<a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28668/zal-1-do-uchwaly-nr-xix-_139_2001-pdf-pdf.html"><strong>&nbsp;</strong><strong><font color="#0073df">zał. 1</font></strong></a></li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28667/uchwala-nr-xiii_69_2008-rady-gminy-w-osiecznej-pdf.html"><strong><font color="#0073df">Uchwała Nr XIII/69/2008 Rady Gminy w Osiecznej</font></strong></a><a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28667/uchwala-nr-xiii_69_2008-rady-gminy-w-osiecznej-pdf.html"><strong>&nbsp;</strong></a>w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Osieczna lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy</li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28669/zarz-nr-or-0050-55-2011-wojta-gminy-osiecza-pdf-pdf.html"><strong><font color="#0073df">Zarządzenie Nr Or.0050.55.2011&nbsp;W&oacute;jta Gminy Osieczna</font></strong>&nbsp;</a>w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/zarzadzenia/11/wrz/or.0050.55.2011_a0.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Zał. 1</a>&nbsp;</strong>- Regulamin Pracy Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Gminna Komisja MieszkaniowaGminna Komisja Mieszkaniowa


2014-12-22 14:46:42  Marcin Glaza

Pole full zmieniło wartość z '<div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <hr /> </div> <div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;">Gminna Komisja Mieszkaniowa</span></p> <hr /> </div> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28666/uchwala-nr-xix_139_2001-rady-gminy-w-osiecznejpdf-pdf.html"><font color="#0073df">Uchwała Nr XIX/139/2001 Rady Gminy w Osieczne</font></a><font color="#0073df">j</font></strong>&nbsp;w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz ustalenia kryteri&oacute;w wyboru os&oacute;b, z kt&oacute;rymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,<a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28668/zal-1-do-uchwaly-nr-xix-_139_2001-pdf-pdf.html"><strong>&nbsp;</strong><strong><font color="#0073df">zał. 1</font></strong></a></li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28667/uchwala-nr-xiii_69_2008-rady-gminy-w-osiecznej-pdf.html"><strong><font color="#0073df">Uchwała Nr XIII/69/2008 Rady Gminy w Osiecznej</font></strong></a><a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28667/uchwala-nr-xiii_69_2008-rady-gminy-w-osiecznej-pdf.html"><strong>&nbsp;</strong></a>w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Osieczna lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy</li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28669/zarz-nr-or-0050-55-2011-wojta-gminy-osiecza-pdf-pdf.html"><strong><font color="#0073df">Zarządzenie Nr Or.0050.55.2011&nbsp;W&oacute;jta Gminy Osieczna</font></strong>&nbsp;</a>w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Osieczna/zarzadzenia/11/wrz/or.0050.55.2011_a0.pdf" style="color: rgb(0, 115, 223); text-decoration: none;">Zał. 1</a>&nbsp;</strong>- Regulamin Pracy Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> </ul> ' na '<div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <hr /> </div> <div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;">Gminna Komisja Mieszkaniowa</span></p> <hr /> </div> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28666/uchwala-nr-xix_139_2001-rady-gminy-w-osiecznejpdf-pdf.html"><font color="#0073df">Uchwała Nr XIX/139/2001 Rady Gminy w Osieczne</font></a><font color="#0073df">j</font></strong>&nbsp;w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz ustalenia kryteri&oacute;w wyboru os&oacute;b, z kt&oacute;rymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,<a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28668/zal-1-do-uchwaly-nr-xix-_139_2001-pdf-pdf.html"><strong>&nbsp;</strong><strong><font color="#0073df">zał. 1</font></strong></a></li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28667/uchwala-nr-xiii_69_2008-rady-gminy-w-osiecznej-pdf.html"><strong><font color="#0073df">Uchwała Nr XIII/69/2008 Rady Gminy w Osiecznej</font></strong></a><a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28667/uchwala-nr-xiii_69_2008-rady-gminy-w-osiecznej-pdf.html"><strong>&nbsp;</strong></a>w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Osieczna lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy</li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28669/zarz-nr-or-0050-55-2011-wojta-gminy-osiecza-pdf-pdf.html"><strong><font color="#0073df">Zarządzenie Nr Or.0050.55.2011&nbsp;W&oacute;jta Gminy Osieczna</font></strong>&nbsp;</a>w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28670/zal-1-do-zarzadzenia-nr-or-0050-55-2011-pdf.html"><strong><font color="#0073df">Zał. 1</font></strong></a><strong></strong><a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28670/zal-1-do-zarzadzenia-nr-or-0050-55-2011-pdf.html"><strong>&nbsp;</strong></a>- Regulamin Pracy Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Gminna Komisja MieszkaniowaGminna Komisja Mieszkaniowa


10  2018-02-07 09:10:32  Marcin Glaza

Pole full zmieniło wartość z '<div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <hr /> </div> <div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;">Gminna Komisja Mieszkaniowa</span></p> <hr /> </div> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28666/uchwala-nr-xix_139_2001-rady-gminy-w-osiecznejpdf-pdf.html"><font color="#0073df">Uchwała Nr XIX/139/2001 Rady Gminy w Osieczne</font></a><font color="#0073df">j</font></strong>&nbsp;w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz ustalenia kryteri&oacute;w wyboru os&oacute;b, z kt&oacute;rymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,<a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28668/zal-1-do-uchwaly-nr-xix-_139_2001-pdf-pdf.html"><strong>&nbsp;</strong><strong><font color="#0073df">zał. 1</font></strong></a></li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28667/uchwala-nr-xiii_69_2008-rady-gminy-w-osiecznej-pdf.html"><strong><font color="#0073df">Uchwała Nr XIII/69/2008 Rady Gminy w Osiecznej</font></strong></a><a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28667/uchwala-nr-xiii_69_2008-rady-gminy-w-osiecznej-pdf.html"><strong>&nbsp;</strong></a>w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Osieczna lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy</li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28669/zarz-nr-or-0050-55-2011-wojta-gminy-osiecza-pdf-pdf.html"><strong><font color="#0073df">Zarządzenie Nr Or.0050.55.2011&nbsp;W&oacute;jta Gminy Osieczna</font></strong>&nbsp;</a>w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28670/zal-1-do-zarzadzenia-nr-or-0050-55-2011-pdf.html"><strong><font color="#0073df">Zał. 1</font></strong></a><strong></strong><a href="http://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/28670/zal-1-do-zarzadzenia-nr-or-0050-55-2011-pdf.html"><strong>&nbsp;</strong></a>- Regulamin Pracy Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> </ul> ' na '<div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <hr /> </div> <div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;">Gminna Komisja Mieszkaniowa</span></p> <hr /> </div> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://ugosieczna.bip.gov.pl/fobjects/download/28666/uchwala-nr-xix_139_2001-rady-gminy-w-osiecznejpdf-pdf.html"><font color="#0073df">Uchwała Nr XIX/139/2001 Rady Gminy w Osieczne</font></a><font color="#0073df">j</font></strong>&nbsp;w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz ustalenia kryteri&oacute;w wyboru os&oacute;b, z kt&oacute;rymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,&nbsp;<a href="http://ugosieczna.bip.gov.pl/fobjects/download/28668/zal-1-do-uchwaly-nr-xix-_139_2001-pdf-pdf.html"><strong><font color="#0073df">zał. 1</font></strong></a></li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><font color="#0073df"><a href="http://ugosieczna.bip.gov.pl/fobjects/download/28667/uchwala-nr-xiii_69_2008-rady-gminy-w-osiecznej-pdf.html">Uchwała Nr XIII/69/2008 Rady Gminy w Osiecznej</a>&nbsp;</font></strong>w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Osieczna lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy</li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><font color="#0073df"><a href="http://ugosieczna.bip.gov.pl/fobjects/download/28669/zarz-nr-or-0050-55-2011-wojta-gminy-osiecza-pdf-pdf.html">Zarządzenie Nr Or.0050.55.2011&nbsp;W&oacute;jta Gminy Osieczna</a>&nbsp;</font></strong>w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><font color="#0073df"><a href="http://ugosieczna.bip.gov.pl/fobjects/download/28670/zal-1-do-zarzadzenia-nr-or-0050-55-2011-pdf.html">Zał. 1</a>&nbsp;</font></strong>- Regulamin Pracy Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Gminna Komisja MieszkaniowaGminna Komisja Mieszkaniowa


11  2018-02-07 14:45:40  Marcin Glaza

Pole full zmieniło wartość z '<div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <hr /> </div> <div class="txt14red_b" style="border: 0px solid black; font-size: 14px; font-weight: bold; color: rgb(228, 0, 0); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;"> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;">Gminna Komisja Mieszkaniowa</span></p> <hr /> </div> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><a href="http://ugosieczna.bip.gov.pl/fobjects/download/28666/uchwala-nr-xix_139_2001-rady-gminy-w-osiecznejpdf-pdf.html"><font color="#0073df">Uchwała Nr XIX/139/2001 Rady Gminy w Osieczne</font></a><font color="#0073df">j</font></strong>&nbsp;w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz ustalenia kryteri&oacute;w wyboru os&oacute;b, z kt&oacute;rymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,&nbsp;<a href="http://ugosieczna.bip.gov.pl/fobjects/download/28668/zal-1-do-uchwaly-nr-xix-_139_2001-pdf-pdf.html"><strong><font color="#0073df">zał. 1</font></strong></a></li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><font color="#0073df"><a href="http://ugosieczna.bip.gov.pl/fobjects/download/28667/uchwala-nr-xiii_69_2008-rady-gminy-w-osiecznej-pdf.html">Uchwała Nr XIII/69/2008 Rady Gminy w Osiecznej</a>&nbsp;</font></strong>w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Osieczna lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy</li> </ul> <ul> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><font color="#0073df"><a href="http://ugosieczna.bip.gov.pl/fobjects/download/28669/zarz-nr-or-0050-55-2011-wojta-gminy-osiecza-pdf-pdf.html">Zarządzenie Nr Or.0050.55.2011&nbsp;W&oacute;jta Gminy Osieczna</a>&nbsp;</font></strong>w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> <li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; text-align: justify;"> <strong><font color="#0073df"><a href="http://ugosieczna.bip.gov.pl/fobjects/download/28670/zal-1-do-zarzadzenia-nr-or-0050-55-2011-pdf.html">Zał. 1</a>&nbsp;</font></strong>- Regulamin Pracy Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> </ul> ' na '<div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <p align="center"> <strong>Gminna Komisja Mieszkaniowa</strong></p> <div align="center"> <hr align="center" size="2" width="100%" /> </div> <ul> <li style="text-align: justify;"> <a href="http://ugosieczna.bip.gov.pl/fobjects/download/28666/uchwala-nr-xix_139_2001-rady-gminy-w-osiecznejpdf-pdf.html">Uchwała Nr XIX/139/2001 Rady Gminy w Osiecznej</a>&nbsp;w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz ustalenia kryteri&oacute;w wyboru os&oacute;b, z kt&oacute;rymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,&nbsp;<a href="http://ugosieczna.bip.gov.pl/fobjects/download/28668/zal-1-do-uchwaly-nr-xix-_139_2001-pdf-pdf.html"><u>zał. 1</u></a></li> <li style="text-align: justify;"> <a href="http://ugosieczna.bip.gov.pl/fobjects/download/28667/uchwala-nr-xiii_69_2008-rady-gminy-w-osiecznej-pdf.html">Uchwała Nr XIII/69/2008 Rady Gminy w Osiecznej</a>&nbsp;w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Osieczna lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy</li> <li style="text-align: justify;"> <a href="http://ugosieczna.bip.gov.pl/fobjects/download/28669/zarz-nr-or-0050-55-2011-wojta-gminy-osiecza-pdf-pdf.html">Zarządzenie Nr Or.0050.55.2011&nbsp;W&oacute;jta Gminy Osieczna</a>&nbsp;w sprawie powołania Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> <li style="text-align: justify;"> <a href="http://ugosieczna.bip.gov.pl/fobjects/download/28670/zal-1-do-zarzadzenia-nr-or-0050-55-2011-pdf.html">Zał. 1</a>&nbsp;- Regulamin Pracy Społecznej Komisji ds. Mieszkaniowych</li> </ul> <hr /> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Gminna Komisja MieszkaniowaGminna Komisja Mieszkaniowa 

2018-02-07 14:45:40  Marcin Glaza

Załączono plik 28666

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1325693
user_idpuste852912
fobject_idpuste28666
resource_idpuste244
modelpusteArticle
foreign_idpuste9005
_attachmentpuste1
2018-02-07 14:45:40  Marcin Glaza

Załączono plik 28667

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1325694
user_idpuste852912
fobject_idpuste28667
resource_idpuste244
modelpusteArticle
foreign_idpuste9005
_attachmentpuste1
2018-02-07 14:45:40  Marcin Glaza

Załączono plik 28668

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1325695
user_idpuste852912
fobject_idpuste28668
resource_idpuste244
modelpusteArticle
foreign_idpuste9005
_attachmentpuste1
2018-02-07 14:45:40  Marcin Glaza

Załączono plik 28669

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1325696
user_idpuste852912
fobject_idpuste28669
resource_idpuste244
modelpusteArticle
foreign_idpuste9005
_attachmentpuste1
2018-02-07 14:45:40  Marcin Glaza

Załączono plik 28670

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1325697
user_idpuste852912
fobject_idpuste28670
resource_idpuste244
modelpusteArticle
foreign_idpuste9005
_attachmentpuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się