Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-08-14 11:07:57  Marcin Glaza

Utworzono artykuł 248786 o nazwie 'Zarządzenie Nr WGO.0050.44.2019 z dnia 26.06.2019 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste248786
user_idpuste852912
resource_idpuste244
namepusteZarządzenie Nr WGO.0050.44.2019 z dnia 26.06.2019 r.
category_idpuste33974
language_idpuste1
shortpustew sprawie zmiany Zarządzenia nr WGO.0050.26.2019 Wójta Gminy Osieczna z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej Pani Joanny Bednarek do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń o wsparciu kobiet i rodzin "Za życiem"
fullpuste

w sprawie zmiany Zarządzenia nr WGO.0050.26.2019 Wójta Gminy Osieczna z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej Pani Joanny Bednarek do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń o wsparciu kobiet i rodzin "Za życiem"


do pobrania:

  • Zarządzenie Nr WGO.0050.44.2019 z dnia 26.06.2019 r.
publishfrompuste2019-08-14 00:00:00
_activepuste1
slugpustezarzadzenie-nr-wgo-0050-44-2019-z-dnia-26-06-2019-r
2019-08-14 11:51:52  Marcin Glaza

Pole full zmieniło wartość z '<hr /> <p style="text-align: justify;"> w sprawie zmiany Zarządzenia nr WGO.0050.26.2019 W&oacute;jta Gminy Osieczna z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej Pani Joanny Bednarek do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń o wsparciu kobiet i rodzin &quot;Za życiem&quot;</p> <hr /> <p> do pobrania:</p> <ul> <li> Zarządzenie Nr WGO.0050.44.2019 z dnia 26.06.2019 r.</li> </ul> ' na '<hr /> <p style="text-align: justify;"> w sprawie zmiany Zarządzenia nr WGO.0050.26.2019 W&oacute;jta Gminy Osieczna z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej Pani Joanny Bednarek do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń o wsparciu kobiet i rodzin &quot;Za życiem&quot;</p> <hr /> <p> do pobrania:</p> <ul> <li> <a href="https://ugosieczna.bip.gov.pl/fobjects/download/611684/wgo_0050_44_2019-pdf.html">Zarządzenie Nr WGO.0050.44.2019 z dnia 26.06.2019 r.</a></li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

w sprawie zmiany Zarządzenia nr WGO.0050.26.2019 Wójta Gminy Osieczna z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej Pani Joanny Bednarek do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń o wsparciu kobiet i rodzin "Za życiem"


do pobrania:

  • Zarządzenie Nr WGO.0050.44.2019 z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr WGO.0050.26.2019 Wójta Gminy Osieczna z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej Pani Joanny Bednarek do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń o wsparciu kobiet i rodzin "Za życiem"


do pobrania:

2019-08-14 11:51:53  Marcin Glaza

Załączono plik 611684

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2339969
user_idpuste852912
fobject_idpuste611684
resource_idpuste244
modelpusteArticle
foreign_idpuste248786
_attachmentpuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się