2014-12-22

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Osieczna - plik do pobrania


 

Fragmenty:

cz_1

cz_4

cz_7

cz_2

cz_5

cz_8

cz_3

cz_6

cz_9