2014-12-03

Stanowiska Pracy w Urzędzie Gminy Osieczna

Godziny Otwarcia Urzędu (pn. - pt.) od 7:30 do 15:30

Godziny Przyjmowania Interesantów (pn. - pt.) od 8:30 do 14:30

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu

1.

mgr Stanisław Stosik

Wójt Gminy

58 5881468
w. 13

2.

mgr inż. Piotr Jędrzejewski

Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy

58 5881468 w. 14

3.

mgr Izabela Dulska

Skarbnik Gminy

58 5881468 
w. 17

4.

mgr Katarzyna Dunst

Inspektor ds. kadr zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych

58 5881468 
w. 18

5.

kontakt    

Piotr Jędrzejewski

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji 

58 5881468
w. 14

6.

mgr Kamila Konwalska

Referent ds. organizacyjnych

11

58 5881468 w. 15

7.

Małgorzata Machnikowska

Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy oraz spraw obywatelskich

11 

58 5881345
58 5881468 
w. 15

8.

Henryk Krawczak

Inspektor ds. obrotu nieruchomościami, gospodarki lokalowej i leśnictwa

58 5881468 
w. 19

9.

Wiesław Procek

Podinspektor ds. drogownictwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego, gospodarki wodno-ściekowej i rolnictwa

58 5881468 
w. 19

10.

Małgorzata Włoch

Podinspektor ds. podatków i opłat, księgowości oraz działalności gospodarczej, handlu i usług

10 

58 5881468 
w. 12

11.

mgr Aneta Tutlewska

Główny księgowy

10 

58 5881468
w. 12

12.

Agnieszka Klin

Pomoc administracyjna

58 5881468 
w. 20

13.

Bożena Konwalska

Pomoc administracyjna

6

58 5881468 
w. 20

14.

mgr Marcin Glaza

Referent ds. inwestycji

58 5881468   w. 18

15.

mgr Maja Szlachcikowska

Pomoc administracyjna

9  (sekretariat)

58 5881468
w. 10

16.

mgr Andrzej Wasielewski

Referent ds. gospodarki odpadami

58 5881468
w. 16

17.

Magdalena Szmaglińska

Pomoc administracyjna

58 5881468
w. 20

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się