2014-12-03

Sołectwo Zdrójno


Sołectwo Zdrójno obejmuje również osadę Nowy Dwór leży  na  pograniczu borowiacko-kociewskim, nad strumieniem Brzezianek w  powiecie starogardzkim, w gminie Osieczna w kompleksie leśnym Borów Tucholskich. Sołectwo zamieszkuje łącznie 49 mieszkańców. Sołectwo Zdrójno to nieduża śródleśna osada położona nad strumieniem Brzezianek, 5 km na wschód od Osiecznej dojazd do niej drogą gminną - gruntową. Wieś ma zwartą strukturę  w której zachowało się kilka tradycyjnych zabudowań borowiackich, jednak prawdziwą atrakcją jest rezerwat Zdrójno, chroniący kolonię bobrów założoną  na Brzezianku w roku 1979. Do najbliższej stacji benzynowej trzeba pokonać 10 km Śliwice, 17km Lubichowo, 25 km Czersk. Sołectwo leży wśród lasów sosnowych bogatych w runo leśne oraz w zwierzynę. Mieszkańcy trudnią się pracą w gospodarstwach rolnych oraz w pracach leśnych.


STATUT


 

Galeria

Obraz: Jezioro Zdrójno zdj1.jpg
Jezioro Zdrójno zdj1.jpg

Marcin Glaza
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się