2014-12-03

Sołectwo Szlachta


Nazwa wsi Szlachta prawdopodobnie pochodzi od przewagi ludności pochodzenia szlacheckiego, a według niepotwierdzonych źródeł od nazwiska. Osadę założyli dwaj bracia: Andrzej i Piotr Szlachcikowscy. Jest to nazwisko popularne wśród wcześniejszych i dzisiejszych mieszkańców wsi. Szlachta po raz pierwszy została wymieniona na piśmie w 1664 roku. Wykształciła się z bud smolarskich w wielodrożną osadę o samorzutnym rozplanowaniu. Wieś w chwili obecnej liczy ponad 900 mieszkańców, zamieszkałych w domach jednorodzinnych. Najstarszy drewniany dom mieszkalny liczący ok. 200 lat znajduje się przy ul. Ceramicznej.  

 

Do 1923 roku Szlachta należała do parafii Śliwice. W tym roku ustanowiono parafię na bazie kościoła utworzonego z budynku karczmy,  przekazanej na cele sakralne przez właścicieli miejscowego tartaku Szarlotę i Bernarda Austen. Dzisiaj parafia liczy ok. 1500 dusz, a pięknie wyremontowany, w stylu myśliwskim kościół jest chlubą wsi.  

 

Po II wojnie światowej do 1960 roku sołtysami naszej wsi byli: Bronisław Tylicki, Maria Czyżewska i Władysław Czarnowski. Następne 12 lat na włodarza wsi wybierano ponownie Bronisława Tylickiego. Kolejnym  sołtysem był Ludwik Galikowski, który piastował swoją funkcję przez 27 lat. Od 1999 roku funkcję sołtysa wsi Szlachta sprawuje Marek Piesik.

 

Warto zobaczyć:

 • kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego,
 • pomnik przyrody - dąb 300 letni,
 • biblioteka parafialna,
 • piękne lasy.

Imprezy plenerowe:

 • Biegi uliczne im. Księdza kanonika Stanisława Peplińskiego – w imieniny Stanisława;
 • Mistrzostwa Świata na Kociewiu w Kapele – ostatnia sobota lipca.

Organizacje na terenie sołectwa:

 • OSP: Jednostka założona w 1910 roku, liczy ponad 20 czynnych strażaków, dysponuje 2 wozami bojowymi Jelczem GCBA 6/32 oraz KIA. W ciągu każdego roku kilkanaście razy wzywana jest do rozmaitych działań. Szkoli młodych adeptów w MDP. Organizuje OTWP. Chętnie włącza się w akcje społeczne.
 • KGW: Liczy około 45 lat. Na początku przewodniczącą była Czesława Wąż a członków było 72.
  W 1990 zawieszono działalność a w 2010 wznowiono i przewodniczącą została Bożena Wiśniewska. Do koła należy 15 pań.
 • Związek Emerytów, Rencistów  i Inwalidów istnieje około 40 lat. Pierwszym przewodniczącym był Marceli Stromski. Od 2010 r. przewodniczącym jest Hanna Latusińska, do związku należą 22 osoby.
 • UKS: Uczniowski Klub Sportowy, istnieje przy ZSP Szlachta, prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z szkoły w Szlachcie. Prezesem od 2011 roku jest pani Joanna Kozłowska.
 • MKP SZLACHTA: Międzyzakładowy Klub Piłkarski Szlachta, stowarzyszenie piłkarskie powstało w 2008 roku, a prezesem został pan Roman Bontor. Klub bierze udział w rozgrywkach Pomorskie Związku Piłki Nożnej oraz w Pucharze Polski.

Wieś posiada miejsca do rekreacji rodzinnej:

 • stadion sportowy im. Włodzimierza Kuchty,
 • plac zabaw,
 • ogólnodostępne miejsce do ogniska,
 • przez miejscowość przebiega szlak turystyczny "Stu z nieba".

Komunikacja:

 • przystanek PKS (Bydgoszcz - Czersk - Chojnice),
 • dworzec PKP (Starogard Gd. - Osieczna - Czersk).

Na terenie wsi prężnie funkcjonują zakłady fryzjerskie, mechanika pojazdowa, Silikaty, Drew-pal, Stol-Trak, zakłady stolarskie, powozy konne – renowacje, zakłady meblowe, firmy budowlane, firmy transportowe oraz sklepy spożywczo - przemysłowe.


STATUT


DOKUMENTY DOT. ROZWOJU SOŁECTWA


Galeria

Obraz: Szlachta2.JPG
Szlachta2.JPG

Marcin Glaza
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się