2014-12-03

Sołectwo Osówek


Wieś powstała w XIV wieku (pierwsza wzmianka pisarska) i należała do Komturstwa Świeckiego, jej nazwa pochodzi od zdrobnienia słowa osowa. Mieszkańcy zajmowali się prawdopodobnie bartnictwem, smolarstwem, kołodziejstwem. W XVII w. w Osówku została założona karczma, która została nadana p. Osowickiemu przez starostę świeckiego Jana Stanisława na Jabłonowie i Wojewodę Ziem Ruskich. Obecnie wieś liczy 838 ha, zamieszkuje ją ok. 390 mieszkańców. Do sołectwa włączone jest osiedle Pólko i leśniczówka Szary Kierz. Osówek posiada zwartą zabudowę domków jednorodzinnych. 75% obszaru sołectwa stanowią lasy, będące dla mieszkańców miejscem pracy oraz dodatkowych źródeł dochodów.

 

W 1920 roku uroczyście witano wojska gen. Hallera, w lipcu 1937 roku bawił nieoficjalnie na terenach sołectwa prezydent Mościcki polując na kaczki. W kwietniu 1948 r. pożar zniszczył 600 ha lasów, kolejny duży pożar nawiedził mieszkańców w 1955 roku (02.11), który strawił 23 zabudowań. Wieś została zelektryfikowana w 1962 r., w ramach czynu społecznego mieszkańcy wybudowali remizę strażacką. W 1995 r. otwarto klub KGW „Grzybek”, w którym odbywają się spotkania członkiń KGW, zebrania wiejskie, wigilie dla osób starszych z terenu sołectwa.

 

Na terenie wsi znajdują się dwa sklepy spożywczo – przemysłowe, przystanek PKS, plac zabaw dla dzieci, boisko sportowe, ogólnodostępne miejsce na ognisko.

Wieś należy do parafii pw. Najświętrzego Serca Jezusowego w Szlachcie. Najbliższa stacja PKP znajduje się oddalona o 3 km w Szlachcie. Na terenie sołectwa prężnie działa KGW, OSP, Centrum Integracji Społecznej, dzięki ich wspólnym wysiłkom organizowane są festyny, zabawy taneczne. Panie z koła gospodyń posiadają certyfikaty produktów tradycyjnych na oferowane przez siebie potrawy.

 

Gastronomia:

  • Centrum Integracji Społecznej w Osówku,
  • istnieje możliwość zamówienia kociewskiego jadła u lokalnych gospodyń.

 

Noclegi:

  • Centrum Integracji Społecznej w Osówku posiada 12 miejsc noclegowych - tel. 515 151 741

 

Warto zobaczyć:

  • kapliczki przydrożne,  
  • „stary piec” – miejsce gdzie wypalano cegłę,
  • wzniesienie „Mogiła” – pozostałości po cmentarzu ofiar dżumy z XVIII w.

 

Motto wsi:

„Choć moja wieś –taka zwykła, zwyczajna, niewiele ją wyróżnia z otoczenia, w niej żyją ludzie, tacy bliscy, niczym ferajni i mają takie piękne ambitne życzenia” T.T.


STATUT


DOKUMENTY DOT. ROZWOJU SOŁECTWA


 

 

Galeria

Obraz: Osówek 1.JPG
Osówek 1.JPG

Marcin Glaza
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się