2014-12-03

Sołectwo Osieczna


Powierzchnia sołectwa wynosi 52,87 km, co stanowi 42,9% powierzchni gminy. W skład sołectwa wchodzi: Osieczna, Osieczna Wybudowania oraz Starzyska. Pierwszym sołtysem został pan Sulewski Władysław, następnie był Lachuta Jan, później Łącki Albin, Włoch Jan (1974 – 1994), Kosecki Jerzy (1995-2015) w chwili obecnej funkcję tą pełni Kuczmiński Jan.

 

Osieczna: nazwa pochodzi prawdopodobnie od słowa „osiekać”. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z połowy XVII wieku. Początek dzisiejszej Osiecznej dała osada smolarzy, do dzisiaj zachowały się pozostałości pieców smolarskich na terenie sołectwa. Wieś zwarta, w małym stopniu już o zabudowie drewnianej. Osieczna jest wsią gminną, w której znajduje się kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z 1928 roku, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Samorządowe Przedszkole Publiczne, Zespół Szkół Publicznych, Ośrodek zdrowia, Apteka, poczta, przystanek PKS, sklepy, różnego rodzaju zakłady usługowe. Bezpieczeństwa publicznego strzeże na terenie sołectwa Posterunek Policji w Lubichowie. Na terenie sołectwa działa jednostka OSP (1928 rok), Koło Gospodyń Wiejskich, Uczniowski Klub Sportowy „Drzewiarz” Osieczna, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Osieczańskiej, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Leśne Słoneczko”.

 

Warto zobaczyć:

 • pomnik samolot przy Zespole Szkół Publicznych;
 • kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z 1928 roku;
 • zabytkowe nagrobki na cmentarzu parafialnym;
 • największy na Kociewiu drewniany grzyb;
 • prywatne muzeum na dawnej stacji PKP;
 • pamiątkowe tablice przy plebanii oraz u szczytu kościoła;
 • obelisk ku czci zamordowanych mieszkańców podczas II wojny światowej;
 • pozostałości po młynie wodnym;
 • izba regionalna w Zespole Szkół Publicznych.

Imprezy plenerowe:

 • Piknik Sportowy „MARSZ PO ZDROWIE”;
 • Święto Grzyba u Lasaków.

Miejsca do rekreacji rodzinnej:

 • ogólno dostępny plac zabaw dla dzieci;
 • stadion sportowy przy Zespole Szkół Publicznych;
 • boisko asfaltowe przy Zespole Szkół Publicznych;
 • ścieżka rowerowa (Osieczna – Małe Krówno);
 • parking leśny tzw. „szycen plac”.

Komunikacja:

 • przystanek PKS (Starogard Gd. – Osieczna – Czersk).

STATUT


DOKUMENTY DOT. ROZWOJU SOŁECTWA


Galeria

Obraz: Osieczna 2.jpg
Osieczna 2.jpg

Marcin Glaza
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się