2014-12-03

Sołectwo Duże Krówno


Sołectwo Duże Krówno obejmuje również wieś Małe Krówno. Wsie znajdują się w południowych krańcach województwa pomorskiego. Na granicy z województwem kujawsko-pomorskim, w powiecie starogardzkim w gminie Osieczna. Miejscowa ludność nazywa się „Lasakami”, jest to bowiem grupa przejściowa między Borowiakami a Kociewiakami. Leżą w Borach Tucholskich.

 

Tutejsi mieszkańcy trudnią  się rolnictwem i hodowlą krów, skąd wywodzi się nazwa wsi (Krówno). Rozległe pola i łąki są znakiem rozpoznawczym sołectwa. Pola i łąki są otoczone z każdej strony lasami sosnowymi. Sosnowe bory są bogate w florę i faunę. Jesienią las przyciąga swym bogactwem grzybów i niepowtarzalnym urokiem wrzosowisk oraz zbierających się do odlotów żurawi. Wsie leżą nad rzeką Prusiną. Rzeka ta ma źródlaną, czystą wodę. Prusina uchodzi do rzeki Wdy.

 

Przez wsie przebiega szlak turystyczno – rowerowy „ Droga Połomska”.

 

Remiza została odremontowana z środków Uni Europejskiej. Obok remizy strażackiej w Dużych Krównach  jest wiata dla turystów poruszających się szlakiem rowerowym.

Główną atrakcją dla turystów są dziewicze krajobrazy i cisza która tu panuje. Jest to raj dla pasjonatów pieszych wycieczek oraz dla podglądaczy przyrody. We wsi Duże Krówno jest gniazdo bocianie, ptaki są już wieloletnimi mieszkańcami tej wsi.

We wsi Małe Krówno domy są większości starego drewnianego budownictwa. Są charakterystycznym typem dla budownictwa borowiackiego.


STATUT


DOKUMENTY DOT. ROZWOJU SOŁECTWA


 

Galeria

Obraz: Duże Krówno 10.JPG
Duże Krówno 10.JPG

Marcin Glaza
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się