2014-11-10

Sołectwa

 
Kadencja 2006-2010
 
Nazwa sołectwa
Data wyboru
Sołtys
Rada Sołecka
Komisja Rewizyjna
Osieczna
18.02.2007
Jerzy Kosecki
Mieczysław Kołodziejski
Jarosław Kuczmiński
Edmund Drawert
Adam Kolasiński
Bogdan Czaja
Edmund Szumacher
Szlachta
16.02.2007
Marek Piesik
Bogusław Kowalewski
Jerzy Krzemiński
Zygmunt Mania
Henryk Lipski
Robert Krzemiński
Jarosłw Tylicki
Osówek
18.02.2007
Felicja Narloch
Józef Połom
Andrzej Gwizdała
Jakub Jezierski
Małgorzata Bluma
Andrzej Platta
Stanisław Gornowicz
Klaniny
19.02.2007
Elżbieta Grefka
Wiesław Zieliński (s.Franciszka)
Zygmunt Giełdon
Jacek Zieliński
Wiesław Zieliński
(s.Eugeniusza)
Magdalena Grefka
Jerzy Zieliński
Zimne Zdroje
17.02.2007
Leszek Delklok
Wojciech Weltrowski
Irena Szmaglińska
Barbara Grefka
Stanisław Wróblewski
Regina Delklok
Jadwiga Ebertowska
Duże Krówno
15.02.2007
Bernadeta Bączek
Kazimierz Urban
Kazimierz Megger
Sylwester Włoch
Stanisław Szczygielski
Marzena Gac
Kazimiera Staroń
Zdrójno
20.02.2007
Anna Landowska
Zbigniew Ossowski
Jan Rohde
Jan Redzimski
Regina Ossowska
Zygmunt Osowski
Franciszek Ossowski
Długie
16.02.2007
Jolanta Marks
Piotr Fijałkowski
Urszula Szeląg
Jadwiga Warmbier
Jan Marks
Piotr Kozłowski
Tomasz Słomski

 

 
Kadencja 2010-2014
 
Nazwa sołectwa
Data wyboru
Sołtys
Rada Sołecka
Komisja Rewizyjna
Osieczna
22.02.2011
Jerzy Kosecki
Mieczysław Kołodziejski
Jarosław Kuczmiński
Edmund Drawert
Andrzej Suszek
Bogdan Czaja
Jan Kuczmiński
Szlachta
17.02.2011
Marek Piesik
Grzegorz Piesik
Tomasz Krzemiński
Hanna Pozorska
Henryk Lipski
Robert Krzemiński
Eugeniusz Piesik
Osówek
23.02.2011
Maria Platta
Małgorzata Bluma
Stanisław Gornowicz
Jakub Jezierski
Wiesława Graban
Grzegorz Połom
Agnieszka Platta
Klaniny
24.02.2011
Krzysztof Łepek
Leszek Prochoń
Zygmunt Gełdon
Łukasz Zieliński
Mirosław Hayder
Józef Krzyżyński
Sylwester Zieliński
Zimne Zdroje
21.02.2011
Irena Szmaglińska
Wojciech Weltrowski
Leszek Delklok
Krzysztof Szyfelbein
Jarosław Kurowski
Regina Delklok
Stefania Szopińska-Krueger
Duże Krówno
16.02.2011
Kazimierz Urban
Honorata Potrac
Brygida Rezmer
Marek Stamski
Kamila Garusińska
Agnieszka Urban
Kazimiera Staroń
Zdrójno
25.02.2011
Anna Landowska
Irena Redzimska
Zygmunt Osowski
Franciszek Ossowski
Teresa Rohde
Maria Ossowska
Irena Osowska
Długie
18.02.2011
Jolanta Marks
Mariusz Siegmuller
Elwira Słomska
Jadwiga Warmbier
Bronisław Warmbier
Henryk Siegmuller
Tomasz Słomski
 
Kadencja 2014 - 2018
 
Nazwa sołectwa
Data wyboru
Sołtys
Rada Sołecka
Komisja Rewizyjna
Osieczna
18. 09. 2015
Jan Kuczmiński
Jerzy Andrearczyk
Jarosław Kuczmiński
Jan Chylicki
Elżbieta Hackert
Wojciech Kolasiński
Adam Szczygelski
Szlachta
17.02.2015
Marek Piesik
Henryk Lipski
Tomasz Krzemiński
Hanna Pozorska
Emilia Piesik
Robert Krzemiński
Anna Piesik
Osówek
21.02.2015
Maria Platta
Małgorzata Bluma
Stanisław Gornowicz
Jakub Jezierski
Mariusz Gibas
Krzysztof Jezierski
Andrzej Gwizdała
Klaniny
19.02.2015
Danuta Prochoń
Iwona Zielińska
Elżbieta Grafka
Małgorzata Szmaglińska
Jadwiga Machajewska
Łukasz Zieliński
Sylwester Zieliński
Zimne Zdroje
19.02.2015
Irena Szmaglińska
Wojciech Weltrowski
Dorota Ossowicka
Tadeusz Ebertowski
Katarzyna Kubisz
Agnieszka Narloch
Stefania Szopińska-Krueger
Duże Krówno
16.02.2015
Kazimierz Urban
Kazimierz Ebertowski
Brygida Rezmer
Marek Stamski
Honorata Potrac
Maria Stamska
Leszek Kutcman
Zdrójno
18.02.2015
Anna Landowska
Irena Redzimska
Teresa Rohde
Franciszek Ossowski
Helena Ossowska
Maria Ossowska
Irena Osowska
Długie
18.02.2015
Jolanta Marks
Katarzyna Warmbier
Honorata Kozłowska
Iwona Zander
Andrzej Siegmuller
Piotr Kozłowski
Tomasz Słomski

Kadencja 2019 - 2023

Nazwa sołectwa

Data wyboru

Sołtys

Rada Sołecka

Komisja Rewizyjna

Osieczna

22.03.2019

Jan Kuczmiński

Tadeusz Kosecki

Jakub Ossowski

Mieczysław Kołodziejski

Mirosław Śpica

Jacek Suszek

Marek Krzysztof Nakielski

Szlachta

21.03.2019

Marek Piesik

Jerzy Krzemiński

Hanna Pozorska

Grzegorz Piesik

Anna Piesik

Ela Kowalewska

Robert Krzemiński

Osówek

20.03.2019

Mariusz Gibas

Jakub Jezierski

Grzegorz Połom

Emilia Landowska

Marek Węsierski

Krzysztof Jezierski

Bogumił Prusarczyk

Klaniny

20.03.2019

Danuta Prochoń

Justyna Zielińska

Małgorzata Szmaglińska

Patrycja Lipska

Alicja Łepek

Mirosława Machajewska

Martyna Szmaglińska

Zimne Zdroje

19.03.2019

Irena Szmaglińska

Tadeusz Ebertowski

Tadeusz Pestka

Jan Wons

Katarzyna Kubisz

Rafał Grefka

Krystian Narloch

Duże Krówno

15.03.2019

Kazimierz Urban

Marek Stamski

Kazimierz Ebertowski

Halina Gołąbek

Honorata Potrac

Stanisław Szczygielski

Edmund Drawert

Zdrójno

18.03.2019

Jakub Hankowski

Magdalena Klepadło

Małgorzata Gutowska

Franciszek Ossowski

Anna Landowska

Irena Redzimska

Ireneusz Pstrąg

Długie

18.03.2019

Jolanta Marks

Katarzyna Warmbier

Elwira Słomska

Honorata Kozłowska

Jan Marks

Piotr Fijałkowski

Andrzej Sigmuller

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..