2014-12-05

Regulaminy obowiązujące na terenie Gminy Osieczna

 


Regulaminy korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Osieczna


 

Regulamin korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy OsiecznaRegulamin dostarczania wody na terenie Gminy Osieczna


 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieczna


 

 

2013


  • Uchwała Nr XXIII/123/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieczna

 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnymWymagania wobec przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych


 

 

Regulamin wynagradzania nauczycieli


 

 

Określenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie  Osieczna i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną


  • Uchwała Nr XXIII/122/2013 w sprawie określenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie  Osieczna i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 

 

Zasady używania herbu Gminy Osieczna