2014-11-25

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krzemiński

Przewodniczący Rady Gminy Osieczna informuje, że w sprawach skarg i wniosków przyjmuje się obywateli: od poniedziałku do piątku: od 7:30 do 15:30.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Osiecznej pełni dyżur w sprawie skarg i wniosków w każdą środę w godzinach od 16:00 do 17:00 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Osieczna.


Skargi i wnioski rozpatruje Komisja do Spraw Samorządu, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Ochrony Przeciw-Pożarowej.