2014-12-10

Pracownicy Urzędu Gminy


Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

Dulska Izabela 
Skarbnik Gminy


Jędrzejewski Piotr

Sekretarz Gminy

Zastepca Wójta


Machnikowska Małgorzata 
Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy i spraw obywatelskich  


Reszczyńska Henryka 
Podinspektor ds. księgowości podatkowej, windykacji i płac 


Kelsz Jarosław 
Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta