2014-12-05

Plany obowiązujące na terenie Gminy Osieczna


Plany zagospodarowania przestrzennego


2008 rok


Uchwała Nr XVII/86/2008 Rady Gniny w Osiecznej z dnia 09 lipca 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osieczna dot. działki nr 658 w gm. Osieczna


1996 rok


Uchwała Nr XV/98/96 Rady Gminy w Osiecznej z dnia 5 listopada 1996 roku w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Osieczna dotyczącej działek nr 433, 434, 435 położonych we wsi Szlachta w gminie Osieczna załącznik 1

 

Uchwała Nr XV/97/96 Rady Gminy w Osiecznej z dnia 5 listopada 1996 roku w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Osieczna dotyczącej działki nr 399 położonej we wsi Szlachta w gminie Osieczna załącznik 1

 

Uchwała Nr XV/96/96 Rady Gminy w Osiecznej z dnia 5 listopada 1996 roku w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Osieczna dotyczącej działki nr 215/1 położonej we wsi Szlachta w gminie Osieczna załącznik 1


Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy wiejskiej Osieczna


Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy wiejskiej Osieczna będącej udziałowcem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2021 - ZATWIERDZONA

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy wiejskiej Osieczna będącej udziałowcem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z.o.o. na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2021 - PROJEKT

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy wiejskiej Osieczna będącej udziałowcem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z.o.o. na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2021 - PROJEKT

 

Plan zaopatrzenia Gminy Osieczna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe