2017-02-16

Oświadczenia majątkowe - wzory do pobrania


Wzór oświadczenia


  • Oświadczenie majątkowe - Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta pobierz plik doc.