Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór - inspektor ds. obrotu nieruchomościami
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. obrotu
nieruchomościami, gospodarki lokalowej i leśnictwa
24.10.2019 więcej
Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego
Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze głównego
księgowego
16.04.2019 więcej
Nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. inwestycji
Nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. inwestycji
04.11.2016 więcej
Nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarki odpadami
Nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarki
odpadami
04.11.2016 więcej
Nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. organizacyjnych
Nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. organizacyjnych
22.09.2016 więcej
Kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
Kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
30.07.2015 więcej
Inspektor ds. księgowości budżetowej i obsługi finansowej wniosków unijnych
Inspektor ds. księgowości budżetowej i obsługi finansowej
wniosków unijnych
17.07.2015 więcej
Podinspektor ds. podatków i opłat, księgowości oraz działalności gospodarczej, handlu i usług
Podinspektor ds. podatków i opłat, księgowości oraz
działalności gospodarczej, handlu i usług - umowa na
zastępstwo
26.03.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się