2014-12-22

Najem, dzierżawa, sprzedaż


NAJEM, DZIERŻAWA, SPRZEDAŻ


2017 r.


 


2016 r.


Zarządzenie nr Or.0050.6.2016 Wójta Gminy Osieczna z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie nr Or.0050.17.2016 Wójta Gminy Osieczna z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr Or.0050.48.2016 Wójta Gminy Osieczna z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr  Or.0050.72.2016 z dnia 07 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie nr Or.0050.73.2016 Wójta Gminy Osieczna z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.


2015 r.


Zarządzenie nr Or.0050.89.2015 Wójta Gminy Osieczna z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy części działki nr 700/6 o powierzchni około 225 m2 stanowiącej własność Gminy Osieczna bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedłużenia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr Or.0050.36.2015 Wójta Gminy Osieczna z dnia 08 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nierumości przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej

 

2014 r.


 

Zarządzenie nr Or.0050.21.2014 Wójta Gminy Osieczna z dnia 25 marca 2014 roku   w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Szlachcie i Zdrójnie


Zarządzenie nr Or.0050.39.2014 Wójta Gminy Osieczna z dnia 24 czerwca 2014 roku  w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położone w Szlachcie

 

2013 r.


  • Uchwała Nr XXVII/125/2013 Rady Gminy Osieczna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Osieczna, gmina Osieczna z dotychczasowym najemcą Pocztą  Polską S.A.
  • Zarządzenie Nr Or.0050.59.2013 Wójta Gminy Osieczna w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  • Uchwała Nr XXVII/146/2013 Rady Gminy Osieczna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego położonego w miejscowości Klaniny, gmina Osieczna.
  • Uchwała Nr XXVII/147/2013 Rady Gminy Osieczna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
  • Uchwała Nr XXVIII/153/2013 Rady Gminy Osieczna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
  • Uchwała Nr XXIX/160/2013 Rady Gminy Osieczna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.