2018-01-09

Lokalizacja Inwestycji Celu Publicznego - 2018 rok


 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 12 grudnia 2018 roku zawiadamiające, że w toku postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Osieczna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną została wydana decyzja Wójta Gminy Osieczna nr 5/2018 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z dnia 12.12.2018 roku.
   

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 11 grudnia 2018 roku zawiadamiające, że w toku postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków z infrastrukturą techniczną, zjazdem z drogi publicznej oraz odcinkiem sieci wodociągowej i odcinkiem sieci kablowej nn. na terenie działek nr 602, 601, 603/3, 610, 603/10 w obrębie ewidencyjnym Osieczna, gmina Osieczna została wydana decyzja Wójta Gminy Osieczna nr 4/2018 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z dnia 11.12.2018 roku.
   

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 16 listopada 2018 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Osieczna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wpłynęło: 1) Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WZP.612.66.41.2018.IKO.1; 2) Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku ZS.224.4.143.2018.JC; 3) Postanowienie Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gd. nr PZD.4201.27.2018.MCh.
   

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 09 listopada 2018 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków z infrastrukturą techniczną, zjazdem z drogi publicznej gminnej oraz odcinkiem sieci wodociągowej i odcinkiem sieci kablowej nn. na terenie działek nr 602, 601, 603/3, 610 i 603/10 w obrębie ewidencyjnym Osieczna, gmina Osieczna wpłynęło: 1) Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WZP.612.66.43.2018.KO.1 z dnia 7.09.2018 r.; 2) Postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku ZS.224.4.141.2018.JC z dnia 30.10.2018 r.
   

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 20 września 2018 r. zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowych SN i 15 kV na terenie działek nr 5/7; 23/4; 23/6; 23/3; 22/1; 20/1; 19 w obrębie ewidencyjnym Klaniny, gmina Osieczna, została wydana decyzja Wójta Gminy Osieczna nr 3/2018 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z dnia 20.09.2018 r.
   

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osieczna  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Osieczna wraz z niezbędną  infrastruktury techniczną
   

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osieczna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków z infrastrukturą techniczną, zjazdem z drogi publicznej gminnej oraz odcinkiem sieci wodociągowej  i odcinkiem sieci kablowej nn. na terenie działek nr: 602, 601, 603/3. 610. 603/10w obrębie ewidencyjnym Osieczna  gmina Osieczna.
   

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 27 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego wznowionego w dniu 30.07.2018r. w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15 / 0,4 kV, linii kablowych SN 15 kV i nn-04 kV na terenie działek nr: 5/7;23/4;23/6;23/3;22/1;20/1;19 w obrębie ewidencyjnym Klaniny  gmina Osieczna wpłynęłoc pismo Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Gdańsku dotyczące uzgodnienia w/w projektu decyzji.

  Jednocześnie działając w oparciu o art. 10 § 1 oraz 81 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w ww. sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 07 sierpnia 2018 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/ 0,4 kV, linii kablowych SN 15 kV i nn-04 kV na terenie działek nr 5/7; 23/4; 23/6; 23/3; 22/1; 20/1; 19 w obrębie ewidencyjnym Klaniny, gmina Osieczna zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Osieczna z dnia 7.08.2018 roku wznawiające postępowanie administracyjne.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 30 lipca 2018 roku zawiadamiające, że wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2018 z dnia 17.04.2018 r. na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-857 Gdańsk w imieniu, której działa Pan Stanisław Skulimowski nie została uzgodniona z Dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych w Gdańsku, wobec powyższego należy wznowić postępowanie w celu usunięcia wady decyzji. Zakres oddziaływania inwestycji dotyczącej postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowych SN 15 kV i nn-0,4 kV obejmuje działki nr: 5/7; 23/4; 23/6; 23/3; 22/1; 20/1; 19 w obrębie ewidencyjnym Klaniny, gmina Osieczna.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 18 kwietnia 2018 roku zawiadamiające, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowych SN 15 kV i nn-0,4 kV na terenie działek nr 5/7, 23/4, 23/6, 23/3, 22/1, 19 w obrębie ewidencyjnym Klaniny gmina Osieczna, została wydana decyzja Wójta Gminy Osieczna nr 2/2018 ustalająca lokalizację celu publicznego z dnia 17.04.2018 roku.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 27 marca 2018 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowych SN 15 kV i nn-0,4 kV na terenie działek nr 5/7; 23/4; 23/6; 23/3; 22/1; 20/1; 19 w obrębie ewidencyjnym Klaniny, gmina Osieczna wpłynęło: Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WZP.612.66.17.2018.IKO.1 z dnia 10.03.2018 r. dotyczące uzgodnienia w/w projektu decyzji.
   
 • Obwieszczenie Wójta  Gminy Osieczna z dnia 21 marca 2018 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowych SN 15 kV i nn-0,4 kV oraz złączy kablowych nn-0,4 kV do zasilania dwóch budynków mieszkalnych na terenie działek nr 442, 59, 36, 60, 67, 74, 440/4, 440/5, 77/4, 77/3, 440/3 w obrębie ewidencyjnym Zimne Zdroje, gmina Osieczna została wydana decyzja Wójta Gminy Osieczna nr 1/2018 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z dnia 21.03.2018 roku.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 01 marca 2018 r. zawiadamiające o zwiększeniu zakresu oddziaływania inwestycji dotyczącej postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowych SN 15 kV i nn-0,4 kV na terenie działek nr 5/7, 23/4, 23/6, 23/3, 22/1, 20/1 w obrębie ewidencyjnym Klaniny gmina Osieczna o działkę nr 19 obręb Klaniny gmina Osieczna.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 26 lutego 2018 r. zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowych SN 15 kV i nn-04 kV oraz złączy kablowych nn-0,4 kV do zasilania dwóch budynków mieszkalnych na terenie działek nr 442, 59, 36, 60, 67, 68, 74, 440/4, 440/5, 77/4, 77/3, 440/3 w obrębie ewidencyjnym Zimne Zdroje, gmina Osieczna wpłynęło: 1) Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WZP.612.66.2.2018.IKO.1 dotyczące uzgodnienia w/w projektu decyzji. 2) Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GD.RPP.611.67.1.2018.SZ dotyczące uzgodnienia w/w projektu decyzji.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 31 stycznia 2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowych SN 15 kV i nn-04 na terenie działek nr: 5/7; 23/4; 23/6; 23/3; 22/1; 20/1 w obrębie ewidencyjnym Klaniny gmina Osieczna.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 9 stycznia 2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowych SN 15 kV i nn-0,4 kV oraz złączy kablowych nn-0,4 kV do zasilania dwóch budynków mieszkalnych na terenie działek nr: 442, 59, 36, 60, 67, 68, 74, 440/5, 77/4, 77/3, 440/3 w obrębie ewidencyjnym Zimne Zdroje gmina Osieczna.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się