2015-08-05

Lokalizacja Inwestycji Celu Publicznego - 2015 rok


Rok 2015


 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 28 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn na terenie działek nr 792/3; 792/4; 802; 803 w obrębie ewidencyjnym Osieczna, gmina Osieczna została wydana decyzja Wójta Gminy Osieczna nr 6/2015 ustalająca warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27. 08. 2015 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 05 sierpnia 2015 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowej SN i nn na terenie działek nr 792/3; 792/4; 802; 803 w obrębie ewidencyjnym Osieczna, gmina Osieczna wpłynęło: Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Postanowienie Starosty Starogardzkiego.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 27 lipca 2015 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Osieczna na cele usługowe (filia banku) na terenie działki nr 739/2 w obrębie ewidencyjnym Osieczna, gmina Osieczna została wydana decyzja  Wójta Gminy Osieczna nr 5/2015 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z dnia 24.07.2015 roku.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 27 lipca 2015 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nasłupowej stacji transformatorowej wraz z wymianą słupów i linii napowietrznej na terenie działek nr: 135, 136, 133, 134, 60, 87, 84/2, 84/1, 85, 439/1, 81/1 w obrębie ewidencyjnym Zimne Zdroje i na terenie działki nr 2 obręb ewidencyjny Klaniny, gmina Osieczna została wydana decyzja Wójta Gminy Osieczna nr 4/2015 odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23.07.2015 roku.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 03 lipca 2015 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nasłupowej stacji transformatorowej wraz z wymianą słupów i linii napowietrznej, przebudowa linii napowietrznej na terenie działek nr: 135, 136, 133, 134, 60, 87, 84/2, 84/1, 85, 439/1, 81/1 w obrębie ewidencyjnym Zimne Zdroje i na terenie działki nr 2 obręb ewidencyjny Klaniny, gmina Osieczna, wpłynęło: Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Postanowienie Starosty Starogardzkiego, Postanowienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 02 lipca 2015 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Osieczna na cele usługowe (filia banku), na terenie działki nr 739/2 w obrębie ewidencyjnym Osieczna, gmina Osieczna; wpłynęło: Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 22 czerwca 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowej SN i nn na terenie działek nr 792/3; 792/4; 802; 803 w obrębie ewidencyjnym Osieczna, gmina Osieczna.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 26 maja 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy na cele usługowe (filia banku), na terenie działki nr: 739/2 w obrębie ewidencyjnym Osieczna, gmina Osieczna.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 25 maja 2015 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na utwardzeniu terenu kostką betonową gr. 8 cm wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz studniami chłonnymi, zagospodarowanie terenu terenem zielonym, budowa wiaty na imprezy plenerowe w miejscowości Osieczna na terenie działek nr: 739/1, 736/6, 739/2 w obrębie ewidencyjnym Osieczna, gmina Osieczna została wydana decyzja Wójta Gminy Osieczna nr 3/2015 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego z dnia 35.05.2015 roku.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 15 maja 2015 roku zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie nasłupowej stacji transformatorowej wraz z wymianą słupów i linii napowietrznej, przebudowa linii napowietrznej na terenie działek nr 135, 136, 133, 134, 60, 87, 84/2, 84/1, 85, 439/1, 81/1 w obrębie ewidencyjnym Zimne Zdroje i na terenie działki nr 2 w obrębie ewidencyjnym Klaniny, gmina Osieczna.
   
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 06 maja 2015 roku zawiadamiające , że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej obejmującej utwardzenie terenu kostką betonową gr. 8 cm. wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz studniami chłonnymi, zagospodarowanie terenu terenem zielonym, budowa wiaty na imprezy plenerowe w miejscowości Osieczna. Na terenie działek 739/1, 736/6, 739/2 w obrębię ewidencyjnym Osieczna, gmina Osieczna wpłynęło: Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Postanowienie Starosty Starogardzkiego. 
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 15 kwietnia 2015 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcina drogi i skrzyżowania oraz chodnika wzdłuż projektowanego odcinka drogi na terenie działek nr 351 i 352 w obrębie miejscowości Osówek, Gmina Osieczna, została wydana decyzja Wójta Gminy Osieczna nr 2/2015 odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14.04.2015 roku.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 10 kwietnia 2015 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej obejmującej, budowę linii kablowej nn z szafkami kablowo-pomiarowymi, przebudowę istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie działek nr 9/2, 25, 26, 27 350/1 w obrębie ewidencyjnym Zdrójno, gmina Osieczna, została wydana decyzja Wójta Gminy Osieczna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 23 marca 2015 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej, budowie linii kablowej nn z szafkami kablowo-pomiarowymi, przebudowie istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działek 9/2, 25, 26, 27, 350/1 w obrębie Zdrójno gmina Osieczna wpłynęło: Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Postanowienie Starosty Starogardzkiego, Postanowienie Marszałka Województwa Pomorskiego.
 • Obwieszczenia Wójta Gminy Osieczna z dnia 18 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na utwardzeniu terenu kostką brukową gr. 8, wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz studniami chłonnymi, zagospodarowaniem terenu, terenem zielonym, budowie wiaty na imprezy plenerowe w miejscowości Osieczna. Inwestycja obejmuje działki nr 739/1, 736/6, 739/2 w obrębie ewidencyjnym Osieczna.
 • Obwieszczenie Wójta Gmniy Osieczna z dnia 27 stycznia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawiewydania decyzji ustalającej lokalicaję inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi i skrzyżowania w miejscowości Osówek, gmina Osieczna. Inwestycja obejmuje działki nr 351 i 352 w obrębie ewidencyjnym Osówek
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 19 stycznia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci obejmującej : budowę linii kablowej nn z szafkami kablowo - pomiarowymi, przebudowę istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działek nr: 9/2, 25, 26, 27, 350/1 w obrębie ewidencyjnym Zdrójno, gmina Osieczna
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 09 stycznia 2015 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej obejmującej: budowa linii kablowej nn z szafkami kablowo-pomiarowymi, przebudowa istniejącej sieci transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działek nr: 9/2, 25, 26, 27, 287/4, 350/1 w obrębie ewidencyjnym Zdrójno, gmina Osieczna.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się