2014-12-03

Kontrole zewnętrzne


2017 rok


PROTOKÓŁ 

KONTROLI KOMPLEKSOWEJ GMINY OSIECZNA PRZEPROWADZONEJ W URZĘDZIE GMINY OSIECZNA

PRZEZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU

 

 

 


2013 rokPROTOKÓŁ

 

KONTROLI KOMPLEKSOWEJ GMINY OSIECZNA PRZEPROWADZONEJ W URZĘDZIE GMINY W OSIECZNEJ PRZEZ REGIONALNĄ IZBĘ OBRACHUNKOWĄ W GDAŃSKU