2014-11-26

Kontakt

tel. (058) 588 14 68
tel. (058) 588 14 80
fax (058) 588 14 78
 
 
 
Wójt Gminy Osieczna przyjmuje klientów codziennie w godzinach pracy Urzędu.
W przypadku nieobecności Wójta Gminy Osieczna, klientów przyjmuje Sekretarz Gminy.