2014-11-25

Komisje Rady

 


Komisja Rewizyjna


 

Lp.

Nazwisko i imiona

Funkcja w Komisji

1.

Pozorski Kazimierz

Przewodnicząca Komisji

2.

Potrac Tadeusz

Zastępca Przewodniczacej Komisji

3.

Szmaglińska Irena

Członek Komisji

 


Komisja Oświaty, Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Sportu i Rekreacji


 

Lp.

Nazwisko i imiona

Funkcja w Komisji

1.

Ossowska Dorota

Przewodnicząca Komisji

2.

Kędziora Adam

Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

Stosik Hanna

Członek Komisji

 


Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska


 

Lp. Nazwisko i imiona Funkcja w Komisji

1.

Szymańska Dariusz

Przewodniczący Komisji

2.

Węsierska Marek

Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

Kołodziejski Mieczysław

Członek Komisji

4.

Narloch Felicja

Członek Komisji

5.

Wasielewski Szymon 

Członek Komisji

 


Komisja ds. Samorządu, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
oraz Ochrony Przeciwpożarowej


 

Lp. Nazwisko i imiona Funkcja w Komisji

1.

Wojciechowski Sebastian

Przewodniczący Komisji

2.

Zieliński Eugeniusz

Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

Andrearczyk Wojciech

Członek Komisji