2014-12-09

Kierownicy jednostek organizacyjnych


Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych


Kitowska Grażyna
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej


Lipski Henryk
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Szlachcie


Szczygelska Irena
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Osiecznej


Ebertowska Zofia
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznej 


Nowińska Monika
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej


Laskowska Danuta
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej


Hackert Elżbieta
Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego w Osiecznej