2017-06-09

Informacja o warunkach zabudowy - 2017 rok


2017 rok


  • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 03 października 2017 roku zawiadamiające, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domku letniskowego na działkach nr 298, 299, 16/34 w obrębie ewidencyjnym Długie, gmina Osieczna wpłynęło Pismo RDOŚ w Gdańsku dot. uzgodnienia projektu ww. decyzji.