2015-03-25

Informacja o stanie mienia gminy


Informacja o stanie mienia Gminy Osieczna na dzień 31 grudnia 2014 roku