2016-12-22

Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Osieczna od 01.01.2017 r.

 


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE OSIECZNA OD 01.01.2017 r.


- UWAGA - UWAGA - UWAGA -

Od 1 stycznia 2017 r. w Gminie Osieczna obowiązują nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi

W dniu 26 października 2016 roku Rada Gminy Osieczna zatwierdziła nowe zasady gospodarowania odpadami, które obowiązywać będą od nowego 2017 roku.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku to Gmina Osieczna a nie Związek Gmin Wierzyca odpowiadać będzie za gospodarowanie odpadami. Sytuacja ta jest następstwem wystąpienia Gminy Osieczna ze ,,Związku Gminy Wierzyca’’.

 

Deklaracje: do połowy listopada mieszkańcy i zarządcy nieruchomości otrzymują deklaracje. Wypełnione deklaracje będzie można dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy, przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Osieczna ul. Plac 1000-lecia 1; 83-242 Osieczna lub za pośrednictwem elektronicznej platformy administracji publicznej EPUAP, podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym.

Deklaracje należy dostarczyć do Urzędu Gminy Osieczna w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

 

Jak i gdzie płacić za śmieci:

Właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązania będą płacić za wywóz śmieci co miesiąc na otrzymany indywidualny numer rachunku bankowego. Indywidualny numer rachunku do opłat zostanie przekazany po złożeniu deklaracji. Wpłaty należy dokonywać z góry do 25 dnia każdego miesiąca. Pierwsza wpłata na rzecz Urzędu Gminy powinna wpłynąć na konto w terminie do 25 stycznia 2017 r.

 

Ważne:

Od 1 stycznia 2017 r. nie płacimy już za śmieci na rzecz Związku Gminy Wierzyca, z wyjątkiem zaległości, które bezwzględnie trzeba uregulować.

 

Wysokość Opłat:

·   Gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny, stawki miesięczne wynosić będą:

- 23 zł – gospodarstwo domowe zamieszkane przez 1 osobę,

- 40 zł – gospodarstwo domowe zamieszkane przez 2 osoby,

- 52 zł – gospodarstwo domowe zamieszkane przez 3 osoby i więcej.

 

·   Gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny, miesięczne stawki wynosić będą:

- 42 zł – gospodarstwo domowe zamieszkane przez 1 osobę,

- 70 zł – gospodarstwo domowe zamieszkane przez 2 osoby,

- 81 zł – gospodarstwo domowe zamieszkane przez 3 osoby i więcej.


Wysokość opłat dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny – za pojemnik o pojemności:

Pojemność pojemnika

w litrach

Stawka za pojemnik  odpadów „ZMIESZANE”

w zł.

Stawka za pojemnik odpadów „BIO”  w zł.

Stawka za pojemnik odpadów surowcowych

w zł.

120

24

17

10

240

48

54

20

360

72

51

30

1100

220

156

92

5000

1000

708

417

7000

1400

992

583

10000

2000

1417

833

Za odpady surowcowe uważa się odpady znajdujące się w pojemnikach przeznaczonych na odpady: „PAPIER”, „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,  „SZKŁO”

 

Wysokość opłat, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny (stawka wyższa) – za pojemnik o pojemności:

Pojemność pojemnika w litrach

Stawka za pojemnik odpadów zmieszane w zł.

120

45

240

90

360

135

1100

413

5000

1875

7000

2625

10000

3750

 

Ryczałtowa stawka opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (opłata uiszczana w terminie do 25 maja roku, którego obowiązek dotyczy)

260 zł. za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 

600 zł. za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny   

Wójt Gminy Osieczna

  /-/ Stanisław Stosik


Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. DO-1 (plik .pdf)
  2. DO-2 (plik .pdf)
  3. DO-3 (plik .pdf)

Zarządzenie Wójta Gminy Osieczna w sprawie wprowadzenia procedury kontroli przestrzegania i stosowania przez właścicieli nieruchomości zasad dotyczących utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osieczna oraz przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osieczna

 

Do pobrania: 


SEGREGACJA ODPADÓW W GMINIE OSIECZNA - do pobrania ulotka (.pdf)

 

ulotka_odpady gm Osieczna


Urząd Gminy Osieczna

ul. Plac 1000-lecia 1

83-242 Osieczna

e-mail: gminaosieczna@home.pl

godziny pracy Urzędu: 7:30 - 15:30 (pn-pt)

   
Odpowiedzialny za gospodarkę odpadami:

Andrzej Wasielewski – tel. 58 588 14 68 wew. 16

e-mail: andrzej.wasielewski@gminaosieczna.eu

   

Obsługa finansowa gospodarki odpadami:

Kamila Reszczyńska – tel. 58 588 14 68 wew. 15


Przedsiębiorstwo "KOLTEL"

KOLTEL s.c. Piotr Kolbusz i wspólnicy

ul. Droga Owidzka 2a

83-200 Starogard Gdański

tel: 58 56 11 091

fax: 58 56 11 091

Strona internetowa: www.koltel.net.pl

e-mail: koltel@wp.pl

godziny i dni otwarcia biura: pn – pt 7:00 – 15:00

Harmonogram odbioru odpadów: (tutaj:  http://www.koltel.net.pl/harmonogramy)


Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" Sp. z o.o. 

83-200 Starogard Gdański 
Stary Las 9

Biuro czynne: (Poniedziałek - piątek) 7:00 - 15:00

tel. +48 58 530 07 99 
      +48 58 775 09 90

fax. +48 58 775 03 80

www: http://starylas.pl/

e-mail: biuro@starylas.pl

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych "STARY LAS"

PSZOK http://starylas.pl/index.php/spolka/pszok


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się