2014-11-26

Placówki oświatowe na terenie Gminy Osieczna


Szkoły oraz granice obwodów tych szkół na terenie Gminy Osieczna


Uchwała numer XVII/117/2004 Rady Gminy w Osiecznej z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie sieci szkół oraz granice obwodów tych szkół na terenie Gminy Osieczna

Uchwała numer VII/55/2003 Rady Gminy w Osiecznej z dnia 26 czerwca 2003 roku   w sprawie sieci szkół oraz granice obwodów tych szkół na terenie Gminy Osieczna


1. Zespół Szkół Publicznych w Osiecznej, w skład którego wchodzą:
  • Publiczna Szkoła Podstawowa,
  • Publiczne Gimnazjum
  • Samorządowe Przedszkole Publiczne.
ul. Mickiewicza 1
83 - 242 Osieczna
tel/fax 58-588 14 60
 
e - mail: zsposieczna@interia.pl
 
 
Dyrektor: mgr Irena Szczygelska

2. Zespół Szkół Publicznych w Szlachcie, w skład którego wchodzą:
  • Publiczna Szkoła Podstawowa
  • Publiczne Gimnazjum
  • Samorządowe Przedszkole Publiczne
ul. 3 Maja 32
83 - 243 Szlachta
tel. 58-588 13 23
fax 58-56 00 259
 
e-mail: pspszlachta@interia.pl
 
 
Dyrektor: mgr Henryk Lipski