2014-11-26

Placówki oświatowe na terenie Gminy Osieczna


Szkoły oraz granice obwodów tych szkół na terenie Gminy Osieczna


Uchwała numer XVII/117/2004 Rady Gminy w Osiecznej z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie sieci szkół oraz granice obwodów tych szkół na terenie Gminy Osieczna

Uchwała numer VII/55/2003 Rady Gminy w Osiecznej z dnia 26 czerwca 2003 roku   w sprawie sieci szkół oraz granice obwodów tych szkół na terenie Gminy Osieczna Załącznik nr 1

Uchwała nr XXVIII/156/2017 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich Publicznych Szkół Podstawowych istniejących na terenie Gminy Osieczna wchodzących w skład Zespołów Szkół Publicznych w ośmioletnie Publiczne Szkoły Podstawowe wchodzące w skład Zespołów Szkół Publicznych istniejących na terenie Gminy Osieczna


1. Zespół Szkół Publicznych w Osiecznej, w skład którego wchodzą:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa,

  • Samorządowe Przedszkole Publiczne.

ul. Mickiewicza 1

83 - 242 Osieczna

tel/fax 58-588 14 60

 

e - mail: zsposieczna@interia.pl

 

www.zspo.webd.pl

 

Dyrektor: mgr Irena Szczygelska


 

2. Zespół Szkół Publicznych w Szlachcie, w skład którego wchodzą:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa

  • Samorządowe Przedszkole Publiczne

ul. 3 Maja 32

83 - 243 Szlachta

tel. 58-588 13 23

fax 58-56 00 259

 

e-mail: pspszlachta@interia.pl

 

www.zspszlachta.szkolnastrona.pl

 

Dyrektor: mgr Henryk Lipski


Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się