2014-12-03

Dostęp do tłumacza języka migowego


INFORMACJA


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się   (Dz. U. 2011 r. nr 209 poz. 1243) Urząd Gminy Osieczna zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

 

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 i nr 171 poz. 1016).

 

Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Urzedu Gminy Osieczna, ul. Plac 1000 - lecia 1, 83 - 242 Osieczna, bądź telefonicznie 58 588 14 68, faxem 58 588 14 78 lub elektronicznie na adres gminaosieczna@home.pl