2014-11-25

Sołectwo Długie


Sołectwo Długie obejmuje swoim zasięgiem wsie Długie i Cisiny. Od strony wschodniej otoczona jest jeziorem o nazwie Długie (51,80 m). Jest ono niedostępne do kąpania, dlatego pozostaje naturalne, dzikie, obfite w ryby i ptactwo wodne.

 

Miejscowość Długie powstała na początku XV wieku, stanowiła własność królewską, użytkowaną przez starostę gniewskiego. Pierwotna nazwa wsi to Długiennica, była ona położona na półwyspie, od wschodu i zachodu otoczona była wodą. Grunty te w 1753 r. zostały nadane węglarzowi Pawłowi Szczygielskiemu. Dla potrzeb hodowli pszczół tereny wsi zostały powiększone o łąki i las (1757 r.). Na terenie wsi istniała szkoła, w roku 1906 wybuchł strajk szkolny. W roku szkolnym 1970/1971 została zamknięta. Obecnie w budynku mieści się świetlica wiejska oraz mieszkania. W centrum wsi znajduje się kapliczka odbudowana po zniszczeniach wojennych. Została odnowiona na podstawie opowiadań najstarszych mieszkańców wsi, projekt opracował artysta plastyk pan Józef Łapiński. Przy wjeździe do wsi od strony Osiecznej znajduje się krzyż. Kolejna kapliczka znajduje się za wsią. Długie to wieś tzw. ulicówka z chatami po obu stronach. Można tu znaleźć architektoniczne perełki. Kociewskie chaty drewniane kryte strzechą z maleńkimi okienkami, zamykanymi na okiennice. Mieszkańcy i turyści wsi Długie działają wspólnie w Stowarzyszeniu Przyjaciół Wsi Długie. Wieś ta jest idealnym „schronieniem” od codziennego zgiełku. Wiosną urokliwie zielona, pachnąca bzem, zimą magiczna i niedostępna.

 

Historia:
 

(9 km na wschód od Osiecznej). Wieś zwarta (65 mieszkańców), położona nad jeziorem o nazwie Długie (51,8 ha). Leśniczówka Długie była miejscem kontaktowym i ukrywania się działaczy konspiracyjnych Pomorza Gdańskiego od jesieni 1939 r. do połowy 1942. Nocą 28 czerwca 1942 r. gestapo aresztowało członka AK, leśniczego Jana Ciesielskiego, jego żonę i 5 innych członków ruchu oporu (miejsce nie upamiętnione). W dniu 29.10.1944 w oddziale 219d leśn. Długie (ok. 500 m na północ od leśniczówki) w walce z obławą wroga polegli partyzanci z „Gryfa Pomorskiego" Michał Czapiewski ze Zdrójna i akowiec Alfons Trzoska z Długiego. Po wojnie pierwszego z miejsca walki ekshumowano na cmentarz w Osiecznej, a drugi pozostał. Grób partyzancki oznakowany został skromnym krzyżem sosnowym, bez napisu (dojście nie oznakowane). We wsi  dwie chaty drewniane pod strzechą, zbudowane na zrąb, w tym jedna XIX- wieczna nr 7, z podcieniem frontalnym. PKS (Kasparus 2,5 km).

 

Warto zobaczyć:

  • chaty drewniane kryte strzechą z podcieniem frontalnym,
  • pozostałości po cmentarzu ofiar XIX wiecznej epidemii cholery,
  • grób partyzancki.

Cisiny – wieś należąca do sołectwa Długie, ulicówka z zabudowaniami po obu stronach drogi gruntowej biegnącej przez wieś. Większość zabudowań została zburzona, bądź zniszczona podczas działań wojennych.


STATUT


 

Galeria

Obraz: boisko_dlugie_zdj01.JPG
boisko_dlugie_zdj01.JPG

Marcin Glaza
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się