2019-08-23

Wybory Parlamentarne 2019 rok


OBWIESZCZENIA


  • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 17 września 2019 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 25 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 17 września 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 66 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Postanowienie Nr 754/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 19 września 2019 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Osieczna.
  • Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 13 września 2019 roku informująca o możliwości dokonywania przez pełnomocników dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków  do komisji.
  • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 3 września 2019 roku w sprawie numerów oraz granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  • Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie,  siedzibie i pełnionych dyżurach członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku.
  • Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjmowana zgłoszeń list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.
  • Obwieszczenie Wójta Gminy Osieczna z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 roku o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się