DRUKUJ
2014-11-25

Sołectwo Długie


Sołectwo Długie obejmuje swoim zasięgiem wsie Długie i Cisiny. Od strony wschodniej otoczona jest jeziorem o nazwie Długie (51,80 m). Jest ono niedostępne do kąpania, dlatego pozostaje naturalne, dzikie, obfite w ryby i ptactwo wodne.

 

Miejscowość Długie powstała na początku XV wieku, stanowiła własność królewską, użytkowaną przez starostę gniewskiego. Pierwotna nazwa wsi to Długiennica, była ona położona na półwyspie, od wschodu i zachodu otoczona była wodą. Grunty te w 1753 r. zostały nadane węglarzowi Pawłowi Szczygielskiemu. Dla potrzeb hodowli pszczół tereny wsi zostały powiększone o łąki i las (1757 r.). Na terenie wsi istniała szkoła, w roku 1906 wybuchł strajk szkolny. W roku szkolnym 1970/1971 została zamknięta. Obecnie w budynku mieści się świetlica wiejska oraz mieszkania. W centrum wsi znajduje się kapliczka odbudowana po zniszczeniach wojennych. Została odnowiona na podstawie opowiadań najstarszych mieszkańców wsi, projekt opracował artysta plastyk pan Józef Łapiński. Przy wjeździe do wsi od strony Osiecznej znajduje się krzyż. Kolejna kapliczka znajduje się za wsią. Długie to wieś tzw. ulicówka z chatami po obu stronach. Można tu znaleźć architektoniczne perełki. Kociewskie chaty drewniane kryte strzechą z maleńkimi okienkami, zamykanymi na okiennice. Mieszkańcy i turyści wsi Długie działają wspólnie w Stowarzyszeniu Przyjaciół Wsi Długie. Wieś ta jest idealnym „schronieniem” od codziennego zgiełku. Wiosną urokliwie zielona, pachnąca bzem, zimą magiczna i niedostępna.

 

Historia:
 

(9 km na wschód od Osiecznej). Wieś zwarta (65 mieszkańców), położona nad jeziorem o nazwie Długie (51,8 ha). Leśniczówka Długie była miejscem kontaktowym i ukrywania się działaczy konspiracyjnych Pomorza Gdańskiego od jesieni 1939 r. do połowy 1942. Nocą 28 czerwca 1942 r. gestapo aresztowało członka AK, leśniczego Jana Ciesielskiego, jego żonę i 5 innych członków ruchu oporu (miejsce nie upamiętnione). W dniu 29.10.1944 w oddziale 219d leśn. Długie (ok. 500 m na północ od leśniczówki) w walce z obławą wroga polegli partyzanci z „Gryfa Pomorskiego" Michał Czapiewski ze Zdrójna i akowiec Alfons Trzoska z Długiego. Po wojnie pierwszego z miejsca walki ekshumowano na cmentarz w Osiecznej, a drugi pozostał. Grób partyzancki oznakowany został skromnym krzyżem sosnowym, bez napisu (dojście nie oznakowane). We wsi  dwie chaty drewniane pod strzechą, zbudowane na zrąb, w tym jedna XIX- wieczna nr 7, z podcieniem frontalnym. PKS (Kasparus 2,5 km).

 

Warto zobaczyć:

  • chaty drewniane kryte strzechą z podcieniem frontalnym,
  • pozostałości po cmentarzu ofiar XIX wiecznej epidemii cholery,
  • grób partyzancki.

Cisiny – wieś należąca do sołectwa Długie, ulicówka z zabudowaniami po obu stronach drogi gruntowej biegnącej przez wieś. Większość zabudowań została zburzona, bądź zniszczona podczas działań wojennych.


STATUT