Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr Or.0050.31.2017 z dnia 26.04.2017 r.
w sprawie wprowadzenia procedury kontroli przestrzegania i
stosowania przez właścicieli nieruchomości zasad dotyczących
utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Osieczna oraz przeprowadzenia
kontroli realizacji obowiązków przez podmioty odbierające
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Osieczna
19.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.30.2017 z dnia 26.04.2017 r.
w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy Osieczna
19.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.29.2017 z dnia 26.04.2017 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w
Osiecznej
19.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.28.2017 z dnia 31.03.2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia
dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechnienia kultury fizycznej w Gminie Osieczna
14.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.27.2017 z dnia 27.03.2017 r.
w sprawie ustalenia zaliczkowej stawki za ogrzewanie 1 m2
powierzchni użytkowej pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy
Osieczna
14.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.26.2017 z dnia 27.03.2017 r.
w sprawie ustalenia zaliczkowej stawki za ogrzewanie 1 m2
powierzchni użytkowej pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Osiecznej
14.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.25.2017 z dnia 27.03.2017 r.
w sprawie ustalenia zaliczkowej stawki za ogrzewanie 1 m2
powierzchni w budynkach komunalnych podłączonych do kotłowni
znajdującej się w ZSP w Osiecznej
13.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.24.2017 z dnia 27.03.2017 r.
w sprawie rozliczenia pobranych zaliczek na poczet opłat za
ogrzewanie 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń z kotłowni
znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Osieczna
13.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.23.2017 z dnia 27.03.2017 r.
w sprawie rozliczenia pobranych zaliczek na poczet opłat za
ogrzewanie 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń z kotłowni
znajdującej się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Osiecznej
13.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.22.2017 z dnia 27.03.2017 r.
w sprawie rozliczenia pobranych zaliczek na poczet opłat za
ogrzewanie 1 m2 powierzchni w budynkach komunalnych
podłączonych do kotłowni znajdującej się ZSP w Osiecznej
13.04.2017 więcej