Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr Or.0050.99.2015 z dnia 31.12.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Osieczna
27.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.71.2017 z dnia 11.10.2017 r.
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność gminy Osieczna
13.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.70.2017 z dnia 06.10.2017 r.
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów
szkół w przypadku ich nieobecności
13.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.69.2017 z dnia 05.10.2017 r.
w sprawie: - zmian w budżecie gminy Osieczna na 2017 rok, -
zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
na 2017 rok
13.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.68.2017 z dnia 28.09.2017 r.
w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność gminy Osieczna
13.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.67.2017 z dnia 25.09.2017 r.
w sprawie przygotowania materiałów planistycznych niezbędnych
do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
13.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.66.2017 z dnia 22.09.2017 r.
w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy Osieczna
13.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.65.2017 z dnia 21.09.2017 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do i ze szkół
na terenie Gminy Osieczna
13.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.64.2017 z dnia 21.09.2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości
zlokalizowanej na działce 737/1 położonej w miejscowości
Osieczna, stanowiącej własność Gminy Osieczna na okres do 3
miesięcy
13.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr Or.0050.63.2017 z dnia 19.09.2017 r.
w sprawie: - zmian w budżecie gminy Osieczna na 2017 rok, -
zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
na 2017 rok
13.10.2017 więcej