Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXVIII/156/2017 z dnia 29.11.2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych
sześcioletnich Publicznych Szkół Podstawowych istniejących na
terenie Gminy Osieczna wchodzących w skład Zespołów Szkół
Publicznych w ośmioletnie Publiczne Szkoły Podstawowe
wchodzące w skład Zespołów Szkół Publicznych istniejących
na terenie Gminy Osieczna
07.12.2017 więcej
Uchwała nr XXVIII/155/2017 z dnia 29.11.2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za wodę rozprowadzanej z
wodociągu wiejskiego Osówek przez Stowarzyszenie na Rzecz
Zaopatrzenia w Wodę i Rozwoju Wsi w Szlachcie
07.12.2017 więcej
Uchwała nr XXVIII/154/2017 z dnia 29.11.2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
07.12.2017 więcej
Uchwała nr XXVIII/153/2017 z dnia 29.11.2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności
07.12.2017 więcej
Uchwała nr XXVIII/152/2017 z dnia 29.11.2017 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Osieczna
07.12.2017 więcej
Uchwała nr XXVIII/151/2017 z dnia 29.11.2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Osieczna na 2017 rok
07.12.2017 więcej
Uchwała nr XXVII/150/2017 z dnia 08.11.2017 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Osieczna z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018
14.11.2017 więcej
Uchwała nr XXVII/149/2017 z dnia 08.11.2017 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych
taryfy opłaty za wodę pobierana z wodociągów wiejskich
stanowiących własność Gminy Osieczna
14.11.2017 więcej
Uchwała nr XXVII/148/2017 z dnia 08.11.2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych oraz zwolnień od tego podatku
14.11.2017 więcej
Uchwała nr XXVII/147/2017 z dnia 08.11.2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień od tego podatku
14.11.2017 więcej