2014-12-09

Kierownicy jednostek organizacyjnych


Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych


Grażyna Kitowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej


Henryk Lipski
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Szlachcie


Irena Szczygelska
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Osiecznej


Elżbieta Hackert
Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego w Osiecznej


Zofia Ebertowska
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznej


Monika Nowińska 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej


Danuta Laskowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej