2016-12-22

Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie
Osieczna od 01.01.2017 r.


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE OSIECZNA OD 01.01.2017 r.


- UWAGA - UWAGA - UWAGA -

Od 1 stycznia 2017 r. w Gminie Osieczna obowiązują nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi

W dniu 26 października 2016 roku Rada Gminy Osieczna zatwierdziła nowe zasady gospodarowania odpadami, które obowiązywać będą od nowego 2017 roku.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku to Gmina Osieczna a nie Związek Gmin Wierzyca odpowiadać będzie za gospodarowanie odpadami. Sytuacja ta jest następstwem wystąpienia Gminy Osieczna ze ,,Związku Gminy Wierzyca’’.

 

Deklaracje: do połowy listopada mieszkańcy i zarządcy nieruchomości otrzymują deklaracje. Wypełnione deklaracje będzie można dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy, przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Osieczna ul. Plac 1000-lecia 1; 83-242 Osieczna lub za pośrednictwem elektronicznej platformy administracji publicznej EPUAP, podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym.

Deklaracje należy dostarczyć do Urzędu Gminy Osieczna w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

 

Jak i gdzie płacić za śmieci:

Właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązania będą płacić za wywóz śmieci co miesiąc na otrzymany indywidualny numer rachunku bankowego. Indywidualny numer rachunku do opłat zostanie przekazany po złożeniu deklaracji. Wpłaty należy dokonywać z góry do 25 dnia każdego miesiąca. Pierwsza wpłata na rzecz Urzędu Gminy powinna wpłynąć na konto w terminie do 25 stycznia 2017 r.

 

Ważne:

Od 1 stycznia 2017 r. nie płacimy już za śmieci na rzecz Związku Gminy Wierzyca, z wyjątkiem zaległości, które bezwzględnie trzeba uregulować.

 

Wysokość Opłat:

·   Gdy odpady będą zbierane w sposób selektywny, stawki miesięczne wynosić będą:

- 23 zł – gospodarstwo domowe zamieszkane przez 1 osobę,

- 40 zł – gospodarstwo domowe zamieszkane przez 2 osoby,

- 52 zł – gospodarstwo domowe zamieszkane przez 3 osoby i więcej.

 

·   Gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny, miesięczne stawki wynosić będą:

- 42 zł – gospodarstwo domowe zamieszkane przez 1 osobę,

- 70 zł – gospodarstwo domowe zamieszkane przez 2 osoby,

- 81 zł – gospodarstwo domowe zamieszkane przez 3 osoby i więcej.


Wysokość opłat dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny – za pojemnik o pojemności:

Pojemność pojemnika

w litrach

Stawka za pojemnik  odpadów „ZMIESZANE”

w zł.

Stawka za pojemnik odpadów „BIO”  w zł.

Stawka za pojemnik odpadów surowcowych

w zł.

120

24

17

10

240

48

54

20

360

72

51

30

1100

220

156

92

5000

1000

708

417

7000

1400

992

583

10000

2000

1417

833

Za odpady surowcowe uważa się odpady znajdujące się w pojemnikach przeznaczonych na odpady: „PAPIER I TEKTURA”, „TWORZYWA SZTUCZNE” I ODPADY WIELOMATERIAŁOWE”, „SZKŁO”

 

Wysokość opłat, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny (stawka wyższa) – za pojemnik o pojemności:

Pojemność pojemnika w litrach

Stawka za pojemnik odpadów zmieszane w zł.

120

45

240

90

360

135

1100

413

5000

1875

7000

2625

10000

3750

 

Ryczałtowa stawka opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości, wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (opłata uiszczana w terminie do 25 maja roku, którego obowiązek dotyczy)

260 zł. za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 

600 zł. za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny   

Wójt Gminy Osieczna

  /-/ Stanisław Stosik


Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. DO-1 (plik .pdf)
  2. DO-2 (plik .pdf)
  3. DO-3 (plik .pdf)

Zarządzenie Wójta Gminy Osieczna w sprawie wprowadzenia procedury kontroli przestrzegania i stosowania przez właścicieli nieruchomości zasad dotyczących utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osieczna oraz przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osieczna

 

Do pobrania: 


SEGREGACJA ODPADÓW W GMINIE OSIECZNA

 

Rodzaj pojemnika

lub worka

Wrzucamy

Nie wrzucamy

 

 

„BIO”

 

Odpady tzw. kuchenne frakcji stałej, powstające w gospodarstwie domowym takie jak: pozostałości potraw i produktów-resztki warzyw i owoców, a także rośliny domowe-kwiaty cięte  i doniczkowe.

Odpady tzw. zielone, pochodzące z pielęgnacji ogródków oraz terenów zielonych takie jak rośliny, trawa, chwasty, liście, pozostałości po przycięciu drzew i krzewów itp.

Resztek przetworzonej żywności np. resztek z obiadu (kości, mięsa, tłuszczów), odchodów zwierzęcych, piasku, kamieni.

 

„PAPIER I TEKTURA”

 

Gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania, ścinki drukarskie.

Zużytych artykułów higieniczno sanitarnych np. pampersów, chusteczek higienicznych, wacików, pałeczek higienicznych, worków po wapnie, gipsie i cemencie, styropianu, ubrań, kalki technicznej, lakierowanych prospektów i katalogów,  ceramiki (porcelana, naczynia, talerze, doniczki).

 

 

„TWORZYWA SZTUCZNE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

 

Puste i zgniecione butelki plastikowe, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności ( np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach, kartony po mleku itp.), plastikowe zakrętki, folię i torebki z tworzyw sztucznych, worki, koszyczki po owocach, doniczki, wiadra, miski, plastikowe pojemniki, plastikowe zabawki.

Metale takie jak: puszki po konserwach, puszki aluminiowe po napojach, inne opakowania metalowe, zakrętki od słoików i butelek, puste opakowania po dezodorantach, garnki, narzędzia, drobny złom itp.

Tekstylia, odzież, styropian opakowaniowy.

Opakowań po olejach spożywczych i silnikowych, części samochodowych, jednorazowych naczyń, obudowy sprzętu AGD i RTV, styropianu budowlanego.

 

„SZKŁO”

 

Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach

Porcelany i ceramiki, doniczek, żarówek, lamp: neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów i izolatorów, szkła: stołowego, okularowego i żaroodpornego, fajansu, ekranów i lamp telewizyjnych, luster, luksferów i szyb samochodowych i okiennych.

 

„ZMIESZANE”

 

Odpady z tworzyw sztucznych i szkła, które nie są opakowaniami, ceramikę (porcelanę, naczynia, talerze doniczki), odpady mineralne, popiół z pieców i kominków, pieluchy jednorazowe, kalkę techniczną, prospekty, foliowane i lakierowane katalogi, resztki posiłków w tym kości i mięsa, przeterminowaną żywność zabrudzony papier, śmieci uliczne.

Opakowań metalowych po produktach, puszek, konserw, odpadów podlegających segregacji.

 

UWAGA!!!– przed umieszczeniem odpadów w pojemniku/worku należy opróżnić opakowania z ich zawartości, zgnieść plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe i tekturowe. W celu redukcji objętości odpadów z pielęgnacji ogródków oraz terenów zielonych, szczególnie takich jak pozostałości po przycięciu drzew i krzewów – przed umieszczeniem w pojemniku/ worku należy je rozdrobnić.

 

ZE STRUMIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NALEŻY WYDZIELIĆ RÓWNIEŻ:

  1. ODPADY NIEBEZPIECZNE – świetlówki, żarówki rtęciowe, baterie, akumulatory, paliwa, oleje silnikowe, smary, filtry: olejowe, paliwowe i powietrzne, chemikalia tj. detergenty, kwasy, zasady, lekarstwa, środki ochrony roślin.
  2. ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE –komputery, telefony, telewizory, radia, narzędzia elektryczne i pomiarowe, sprzęt oświetleniowy.
  3. MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE –stoły, krzesła, kanapy, dywany, materace, kołdry, wózki dziecięce i zabawki, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach 120 l. a także opony.
  4. ODPADY BUDOWLANO-ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE – gruz, styropian budowlany, materiały budowlane, aparatura sanitarna i aparatura grzewcza, deski, panele, okna i drzwi.

 

UWAGA!!! – wszystkie odpady komunalne będą odbierane z terenu nieruchomości według harmonogramu dostarczonego przez uprawnionego przedsiębiorcę.


Urząd Gminy Osieczna

ul. Plac 1000-lecia 1

83-242 Osieczna

e-mail: gminaosieczna@home.pl

godziny pracy Urzędu: 7:30 - 15:30 (pn-pt)

   
Odpowiedzialny za gospodarkę odpadami:

Andrzej Wasielewski – tel. 58 588 14 68 wew. 16

e-mail: andrzej.wasielewski@gminaosieczna.eu

   

Obsługa finansowa gospodarki odpadami:

Kamila Reszczyńska – tel. 58 588 14 68 wew. 15


Przedsiębiorstwo "KOLTEL"

„KOLTEL s.c. M. i T. Kolbusz”

ul. Droga Owidzka 2a

83-200 Starogard Gdański

tel: 58 56 11 091

fax: 58 56 11 091

Strona internetowa: www.koltel.net.pl

e-mail: koltel@wp.pl

godziny i dni otwarcia biura: pn – pt 7:00 – 15:00

Harmonogram odbioru odpadów: (tutaj:  http://www.koltel.net.pl/harmonogramy)


Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "STARY LAS" Sp. z o.o. 

83-200 Starogard Gdański 
Stary Las 9

Biuro czynne: (Poniedziałek - piątek) 7:00 - 15:00

tel. +48 58 530 07 99 
      +48 58 775 09 90

fax. +48 58 775 03 80

e-mail: biuro@starylas.pl

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych "STARY LAS"

PSZOK http://starylas.pl/index.php/spolka/pszok